Ustalane składu ziarnowego pyłu, laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalane składu ziarnowego pyłu, laboratorium - strona 1

Fragment notatki:

Tematem ćwiczenia jest ustalane składu ziarnowego pyłu. W treści notatki takie zagadnienia jak: zapoznanie się z metodami ustalania składu ziarnowego pyłu, część teoretyczna, czym jest pył, jak dzielimy metody pomiarów granulometrycznych, jakie są metody pomiarów, wyniki pomiarów, wykres krzywej uziarnienia, zastosowanie metody sitowej.

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Ochrona Powietrza
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Rok studiów:
II
Nr ćw.:
4
Data:
18.11.2010
GRUPA 2/1
Temat ćwiczenia:
Ustalane składu ziarnowego pyłu
1.Cel ćwiczenia:
Zapoznanie się z metodami ustalania składu ziarnowego pyłu.
Znajomość składu ziarnowego jest konieczna, np. przy projektowaniu i ocenie urządzeń do transportu i magazynowania pyłów, ocenie stopnia szkodliwości zawartych w powietrzu z punktu widzenia działania na organizm ludzki.
2.Wstęp teoretyczny:
Pył - zbiór ziaren ciała stałego, powstających przeważnie na skutek rozdrobnienia tego ciała, wykazujący tendencję do tworzenia zawiesiny w powietrzy lub innych gazach.
Metody pomiarów granulometrycznych, dzielimy ze względu na :
- zasadę działania przyrządu
- wielkości mierzonych cząstek
- sposobu pomiarów
Ze względu na działanie przyrządu:
- sitowa
- w polu sił, ciężkości, wymuszonych, odwirowania
- mikroskopowa
- kontrastu elektrycznego (zmiana przewodności elektrolitu - konduktometria)
- rozpraszania lub absorpcji promieniowania świetlnego
- inne (ultradźwiękowe, chromatograficzne, kolmatacji)
3.Wyniki:
Średnica ziaren,[mm]
Masa,[g]
Udział procentowy,[%]
0-0,04
0,6
2
0,04-0,08
0,8
2,7
0,08-0,1
1,4
4,7
0,1-0,2
9,2
30,6
0,2-0,25
1,8
6
0,25<
16,2
54
∑=30
∑=100
Krzywa uziarnienia
4.Wnioski:
-zastosowaną metodą przy ustalaniu składu ziarnowego pyłu była metoda sitowa
-przesiewana próbka składała się wyłącznie z części nieorganicznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz