Bioremediacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioremediacja - wykład - strona 1 Bioremediacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Bioremediacja       Bioremediacja – proces oczyszczania (zwykle gleby, osadów, ścieków), usuwania  związków chemicznych przez organizmy (bakterie, grzyby, rośliny)   Fitoremediacja – usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu roślin:  - Fitoekstrakcja – pobór i gromadzenie zanieczyszczeń w tkankach roślin  - Fitotransformacja – przemiany zanieczyszczeń w wyniku metabolizmu w  organizmie roślinnym  - Degradacja w ryzosferze – poprzez związane z systemem korzeniowym roślin  organizmy    Fitostabilizacja   Fitostabilizacja - zmniejszanie zagrożenia związanego z obecnością w glebie  zanieczyszczeń (np. metali ciężkich), przez wprowadzenie roślin i zastosowanie dodatków  zmniejszających rozpuszczalność tych zanieczyszczeń   Odpowiednie rośliny powinny wykazywać:  - Dużą tolerancję wobec określonego rodzaju zanieczyszczenia  - Słabą zdolność pobierania oraz translokacji danego zanieczyszczenia z gleby do  części nadziemnych      Fitoremediacja          Fitoremediacja – ropopochodne         Związki skrajnie hydrofilowe i hydrofobowe – słaba translokacja do części nadziemnych  (z lewej)   Związki silnie hydrofobowe – silne wiązanie w korzeniach, sprawna degradacja w  ryzosferze (z prawej)   Rośliny:  - Kostrzewa trzcinowa ( Festuca arundinacea )  - Życica wielkokwiatowa ( Lolium multiflorum)   Bakterie symbiotyczne:  -  Pseudomonas putida    Fitoremediacja – ropopochodne   Wyniki – usunięcie ponad 50% węglowodorów w 3 lata   Zasolenie negatywnie wpływa na rozwój roślin pozbawionych bakterii symbiotycznych   Usuwanie soli – 60 do 80 g NaCl na kg suchej masy roślin    Fitoekstrakcja   Metale ciężkie   Sól   Węglowodory, PCB   Pestycydy   Gatunki roślin, zdolne pobierać i gromadzić znaczne ilości danego pierwiastka lub  związku, bez szkody dla rozwoju   Znaczna bioakumulacja LUB szybki przyrost  biomasy   Konieczność zutylizowania biomasy,  zawierającej usuwane Związki   O hiperakumulacji mówimy, gdy zawartość  metali w biomasie wynosi:  - Ni, Zn, Mn - 1% s.m.  - Cu, Pb, Co - 0,1% s.m. (1000 mg/kg s.m.)     Tobołki ( Thlaspi  L.), np.  T. caerulescens  – Ni,  Zn, Mn, Cd   -metalofity   Rodzaj  Alyssum  L., np.  Alyssum murale  - Ni  Fitoekstrakcja – metale   Duży przyrost biomasy:  - Wierzba ( Salix  L.)  - Topola ( Populus  L.)  - Miskantus ( Miscanthus  And.)     Usuwanie biomasy:  - Redukcja objętości (kompostowanie, sprasowanie)  - Transport  - Spalanie – konieczność składowania popiołów; ewentualny odzysk metalu przy znacznej  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz