Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich - strona 1 Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich - strona 2 Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich - strona 3

Fragment notatki:


BIOREMEDIACJA   i  FITOODZYSK  METALI CIĘŻKICH   Plan  I. Bioremediacja – definicje  II. Wpływ metali ciężkich na organizmy żywe  III. Chemizm     struktura komórki bakteryjnej     reakcje usuwania    mikroorganizmy    IV. Fitoremediacja    typy     korzyści ograniczenia & porównanie        •  Bioremediacja –  bioodzysk :  użycie biologicznych  układów w celu redukcji wielkości zanieczyszczenia  powietrza, wody i gleby lub transformacji różnego rodzaju  zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.   • układy biologiczne stosowane : rośliny (fitoremediacja),  drobnoustroje (biohydrometalurgia)  • Potencjalne możliwości mikroorganizmów są olbrzymie i  dotychczas nie w pełni poznane  Bioremediacja metali ciężkich  •  Metale ciężkie to  ważny element skorupy ziemskiej.    nieodnawialne bogactwa naturalne    • Problem środowiskowy      ubytkiem rud, w skład których one wchodzą      występują one w coraz wyższych stężeniach w      żywych organizmach (rośliny, zwierzęta, ludzie) i     środowisku             Przyczyną rozproszenia i wzrostu toksycznego wpływu  wielu metali na organizmy żywe  Procesy antropogeniczne    • Odpady zawierają metale ciężkie często kierowane do  wód, gleb i atmosfery, a stamtąd do roślin.   • Rośliny:        główny odbiorca składników mineralnych w  tym metali ciężkich       główne źródło pierwiastków w pożywieniu  ludzi i zwierząt.  Istnieje potrzeba stosowania procesów, które  pozwolą na odzysk metali ciężkich z odpadów, aby  ograniczyć ich negatywny pływ na organizmy żywe   Wpływ na organizmy żywe   Przykład ołowiu:   saturnizm   max= 50µg Pb/dm3 krwi   Właściwości trujące nie pochodzą od natury  metalicznej ołowiu     Problem z natury kwantowej   Fe2+, Cu2+, Zn2+ wchodzą w skład protein tzw.  metaloproteinami      Pb2+  • W przeciwieństwie do innych jonów  metalicznych nie jest on pożyteczny   •  Rola w zakłóceniu metaloprotein      ALAD    Pb2+  Zn2+  Struktury występujące w komórce  bakteryjnej :    nukleoid i plazmidy    rybosomy   błona cytoplazmatyczna   u większości bakterii – ściana komórkowa i mezosomy   u niektórych gatunków występują też: rzęski, fimbrie,  zewnątrzkomórkowe polimery, wtręty cytoplazmatyczne     Istotną rolę mają  osłony  komórki   bakteryjnej. Są one  utworzone z:   –  błony cytoplazmatycznej 

(…)

…:
 wierzba witwa (Salix virminalis)
 gryka
 kukurydza
 lucerna, …
Rønnede, Dania: Salix
Rizofiltracja
wzrost odbywa się w środowisku wodnym, a akumulacja
toksyn zachodzi w mocno rozwiniętej strefie korzeniowej
Fitodegradacja
rozkład zanieczyszczeń wewnątrz tkanek roślinnych pod
wpływem wytwarzanych przez rośliny enzymów
Biodegradacja ryzosferyczna
wydzielanie przez rośliny naturalnych substancji w sferze…
… cytoplazmatyczne
Istotną rolę mają osłony komórki bakteryjnej. Są one
utworzone z:
– błony cytoplazmatycznej
– ściany komórkowej
biopolimerów, występujących u bakterii gram-dodatnich
– Biosorpcja –
Proces usuwania metali ciężkich przez mikroorganizmy
 wiązaniu jonów metali przez grupy reaktywne biopolimerów
(występujących w osłonach komórkowych mikroorganizmów,)
 zatrzymaniu na powierzchni nierozpuszczalnych…
….)
 ujemnie naładowane grupy , łatwo tworzą kompleksy z
elektrododatnimi jonami metali
 istotna rola w błonie białka w sorpcji tak jak chityna u
grzybów lub mannan w drożdzie

Wewnątrzkomórkowe wiązanie
 pozakomórkowe
biotransformację
 wewnątrzkomórkowe pobieranie i wytrącanie metali
Biosorpcja metali przez mikroorganizmy
Metal/Symbol
Rtęć/Hg
Ołów/Pb
e
e
e
Miedź/Cu
Kadm/Cd
Nikiel/Ni
Cynk/Zn
Rodzaj…
… zanieczyszczających lub do ich biodegradacji
• dzięki tej metodzie metale wraz z zebraną masą roślinną
mogą być usunięte z zanieczyszczonego terenu
W fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami
ciężkimi wykorzystywane są rośliny
charakteryzujące się:
• dużą akumulacją metali,
• wysokim przyrostem biomasy,
• wysokim stopniem przemieszczania metali z
korzeni do części naziemnych
Ze względu na zawartość niektórych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz