Bioremediacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioremediacja - omówienie - strona 1 Bioremediacja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

BIOREMEDIACJA
Technologia usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.
Dzieli się na:
biremediacje naturalną
bioremediacje inżynieryjną:
- in situ - biostymulacja, bioaugmentacja, biowentylacja, fitoremediacja:
- fitoekstrakcja, - fitostabilizacja, - fitodegradacja,
- fitowolatilizacja, - rizofiltracja. - ex situ Bioremediacja naturalna to proces przebiegający samorzutnie, bez stymulacji przez człowieka. Dotyczy biodegradacji wyprodukowanej biomasy roślinnej oraz resztek obumarłych organizmów i ich wydalin. Jest też dobrze obserwowana w wyciekach produktów ropopochodnych oraz przy skażeniach rozpuszczalnikami chlorowcopochodnymi, które są akceptorami elektronów dla mikroorganizmów beztlenowych. Technologie ex situ stosowane do oczyszczania zanieczyszczeń ciekłych prowadzi się w bioreaktorach i filtrach zraszanych, do oczyszczania emisji gazowych - w biofiltrach i biopłuczkach, a do usuwania odpadów stałych stosuje się kompostowanie i przeorywanie. Biostymulacja - przeprowadzenie modyfikacji środowiskowej np. dostarczenie pożywek dla mikroorganizmów lub napowietrzanie terenu poddawanego bioremediacji, Bioaugmentacja - wprowadzenie dodatkowych mikroorganizmów tzw. szczepienie gleby, Biowentylacja - technika wspierająca biostymulację i bioaugmentację, polegająca na tłoczeniu powietrza do miejsca skażenia pod powierzchnią, Fitoremediacja - zdolność roślin do akumulowania metali ciężkich. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BIOREMEDIACJI
środowiska skażone:
metalami ciężkimi, obszary wycieków ropy naftowej,
obszary hutnicze, obszary prób broni atomowej, okolice fabryk, wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków.
Fitodegradacja
dotyczy wyłącznie toksycznych związków organicznych, mogą być one kumulowane w tkankach w niezmienionej postaci, czasem ulegają przekształceniu w nietoksyczne związki, wbudowywane następnie do składników strukturalnych komórki, bądź uwalniane z roślin do środowiska.
najefektywniejsze rośliny to trawy oraz rośliny motylkowate, duże znaczenie odgrywają symbiotyczne mikroorganizmy głównie glebowe.
w przypadku modyfikacji genetycznych prowadzi się prace nad zwiększeniem poziomu naturalnie występujących w roślinach enzymów degradujących toksyczne związki organiczne, nad modyfikacjami morfologii korzeni (wzrost masy, powierzchni kontaktu z glebą) i polepszaniem wydajności mikroorganizmów glebowych

(…)

… występujące tam gatunki, tolerujące wysokie stężenia metali ciężkich w glebie. stosowane są specjalnie uzyskane odmiany (np. trawy Agrostis tenuis).
stosowane są rośliny uprawne (np. włókniste: len, konopie), rośliny przemysłowe (wiklina, rzepak).
Ryzofiltracja
jest to proces, w którym wykorzystuje się gatunki roślin, których korzenie mają zdolność do absorbowania lub wytrącania metali i innych toksycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz