Procesy bioremediacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy bioremediacji - wykład - strona 1 Procesy bioremediacji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Procesy bioremediacji      Bioremediacja podstawowa  Bioremediacja podstawowa to proces podczas ktorego jedynie naturalne  mikroorganizmy skażonego terenu są wykorzystywane do obniżenia stężenia metali  ciężkich w gruncie do bezpiecznego poziomu, w określonych i akceptowalnych  ramach czasowych . Jeżeli tylko okoliczności są sprzyjające, to metoda ta znajduje  zastosowanie, gdyż nie wymaga dodatkowej interwencji, poza monitorowaniem  naturalnego procesu biodegradacji skażenia.    Biostymulacja  Stymulację mikroorganizmow naturalnie występujących na skażonym terenie  stosuje się zazwyczaj w celu przyspieszenia procesu bioremediacji zanieczyszczeń z  gleby. Do powszechnie znanych czynnikow ograniczających naturalny proces  biodegradacji należą: skrajnie wysokie stężenie substancji stanowiącej skażenie,  niedobor tlenu, niekorzystne pH, niedobor substancji mineralnych, zbyt niska  wilgotność oraz niekorzystna temperatura.W celu zwiększenia tempa procesu  naturalnej biodegradacji można zastosować rożne metody modyfikacji warunkow  środowiskowych, przede wszystkim:  - natlenianie,  - dodawanie pożywek.    Natlenianie  stosuje się w celu zwiększenia dostępności tlenu cząsteczkowego,  gdyż w sposob istotny wpływa ono na biodegradację rożnych związkow  chemicznych. Najczęściej stosowanymi metodami natleniania są:  - wentylacja (wtłaczanie powietrza pod zwiększonym ciśnieniem przez układ  przewodow – drenow umieszczonych w gruncie),  - stosowanie rozcieńczonych roztworow wody utlenionej,  - spulchnianie gruntu przez mechaniczną uprawę.  Tempo procesu biodegradacji może być limitowane przez ograniczone stężenie  substancji odżywczych. Głownymi czynnikami tej grupy są związki azotu i fosforu,  gdyż dostępność tych pierwiastkow jest parametrem krytycznym dla procesu  bioremediacji. W warunkach, w ktorych deficyt azotu i fosforu limituje efektywność  tego procesu, sztuczne wzbogacenie pożywkami rekultywowanego terenu, najczęściej  poprzez zastosowanie nawozow zawierających azot i fosfor, daje bardzo  dobre efekty w postaci znacznego przyspieszenia bioremediacji. Spośrod  stosowanych nawozow wydzielić można trzy grupy: ciekłe nawozy hydrofobowe,  nawozy w fazie stałej i wodne roztwory nawozow.  Bioaugmentacja  Wzbogacenie zanieczyszczonego terenu w specjalnie wyselekcjonowane, o dużej zdolności  biodegradacji zanieczyszczeń, bakterie stosuje się, gdy rodzima populacja bakterii na  skażonym terenie nie wykazuje pożądanej aktywności w kierunku biodegradacji  zanieczyszczeń. Technologię tę realizuje się przez bezpośrednią iniekcję zawiesiny  mikroorganizmow o pożądanej aktywności katalitycznej wraz z substancjami odżywczymi  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz