Możliwości zastosowania bioremediacji - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwości zastosowania bioremediacji - opracowanie - strona 1 Możliwości zastosowania bioremediacji - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Możliwości zastosowania bioremediacji    Metody te znajdują szczegolne zastosowanie przy remediacji gruntow i wod  gruntowych skażonych głownie:  - produktami ropopochodnymi, benzenem, toluenem, ksylenem, paliwami napędowymi,  benzyną,  - produktami organicznymi, w tym trichloroetylenem,  - pestycydami,  - rozpuszczalnikami,  - środkami do impregnacji drewna.  Metoda ta jest rownież wykorzystywana w przypadku skażeń metalami ciężkimi.  Bioremediacja  bardzo skutecznie została zastosowana na terenie byłej bazy paliwowej oraz  magazynowania rozpuszczalnikow w stanie Nowy Jork w USA.  Głownymi substancjami skażającymi grunt były: acetonbenzen, etanol, trichloroetylen,  ksylen oraz w niewielkim stopniu metale ciężkie (m.in.: ołow, rtęć).  Zanieczyszczenie obejmowało 3,2 ha powierzchni i sięgało na głębokość do 2m.  Wykorzystano tu napowietrzenie z rownoczesnym wprowadzeniem dodatkowych  mikroorganizmow. Prace prowadzono osiem miesięcy i osiągnięto redukcję stężenia do  poziomu nieco poniżej dopuszczalnej normy.  Nauka o technologicznych i technicznych sposobach wykorzystywania mikroorganizmow w  procesach wydobycia, przetworstwa rud metali oraz biologicznych metodach ekstrakcji  metali z roztworow, odpadow i terenow nimi zanieczyszczonych nosi nazwę  biohydrometalurgii . Ma ona charakter interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z zakresu  biochemii, geomikrobiologii, ekologii mikroorganizmow i hydrometalurgii. Spośrod  stosowanych metod biohydrometalurgii można wyrożnić:  - pozyskiwanie metali z rud metodami biologicznymi zastępując tradycyjne  metody pirometalurgiczne,  - wytwarzanie siarki z siarczanow,  - odsiarczanie paliw m.in.: węgla, ropy,  - oczyszczanie ściekow,   - unieszkodliwianie odpadow.  W oczyszczaniu ściekow i unieszkodliwianiu odpadow metody mikrobiologiczne  koncentrują się na:  - ługowaniu metali z odpadow,  - biologicznej akumulacji,  - zatężania metali ze ściekow.  Usuwanie metali ze ściekow polega na:  - wiązaniu metali na powierzchni organizmow,  - regeneracji biomasy,  - usuwaniu (odzysku) metali z odcieku.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz