Genomika i proteomika

note /search

Bakteriocyny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

Bakteriocyny  –   stanowią  dużą,  heterogenną  grupę  substancji  chemicznych,  o  budowie  białkowej,  zdolnych  do  bakteriostatycznego  lub  bakteriobójczego  działania  w  stosunku  do  licznych  gatunków  bakterii.  Jednym  z  ich  głównych  producentów  są  szczepy  należące  do  gatunku  ...

Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1743

BIOREMEDIACJA   i  FITOODZYSK  METALI CIĘŻKICH   Plan  I. Bioremediacja – definicje  II. Wpływ metali ciężkich na organizmy żywe  III. Chemizm     struktura komórki bakteryjnej     reakcje usuwania    mikroorganizmy    IV. Fitoremediacja    typy     korzyści ograniczenia & porównanie    ...

Projekt zaliczeniowy: wykonanie drzewka filogenetycznego dla ryb chrzę...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

Projekt z przedmiotu Genomika i Proteomika    Wykonanie drzewa filogenetycznego dla ryb chrzęstnoszkieletowych ( Chondrichthyes ).    1.Wstęp  2.Wykonanie  3.Wnioski    1.Wstęp  Ryby  chrzęstnoszkieletowe,  ryby  chrzęstne  (Chondrichthyes)  –  gromada  

Genomika i proteomika - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1876

              -   Genomika  Genomika porównawcza ?  Genom ?    obejmujący zarówno  wszystkie geny, jak i odcinki miedzygenowe.    Genom –  chromosomów.  Gatunek  Rozmiar  genomu(Mb)  Szacunkowa  liczba genów  Źródło  Eukaryota  Arabidopsis  thaliana   125  25 500  AGI (2000)  Caenorhabditis  eleg...

Genomika i proteomika - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

              -   Genomika porównawcza  Mapowanie genomów     cz. 1  Po co tworzymy/tworzyliśmy mapy  genomowe ?   Dzięki mapie możemy odtworzyć położenie danych  genów czy też fragmentów sekwencji.  Ma czy też miało to duże znaczenie przy  se...

Genomika i proteomika - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1589

                Genomika porównawcza  Ostatnio:  Co to jest mapa genomowa ?  Po co tworzymy mapy genomowe ?   Jakie znacie rodzaje map genomowych ?   Która metoda mapowania genomów jest  najlepsza i dlaczego ? 

Genomika i proteomika - wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2226

                Genomika porównawcza  Ostatnio:    -różnice w sekwencjonowaniu  metodami Sangera i Maxama- Gilberta    - jak przebiega proces  sekwencjonowania metodą Shotgun ?      Sekwencjonowanie genomów cz. 2    NGS   (Next Generati...

Genomika i proteomika - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1491

                Genomika porównawcza  Analizy genomów:    1) Pojedynczy genom  A) Liczenie genów  B) Klasyfikacja genów  C) Analiza powtórzeń  D) Wykrywanie duplikacji chromosomowych    2) Wiele genomów  A) Syntenia – występowanie genów w tej...

Genomika i proteomika - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1701

                Genomika porównawcza  Dziś        Ewolucja genomów    Zmiany wielkości   Czy wielkość ma znaczenie ?  Obecnie poznano już kilkanaście tysięcy genomów bakterii,  zwierząt i roślin.  Nie stwierdzono korelacji pomiędzy złożonością organizmu  a wielkością jego genomu – szczególnie u e...