Bioremediacja wybranych metali ciężkich - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioremediacja wybranych metali ciężkich - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Bioremediacja wybranych metali ciężkich    Metale ciężkie są bardzo ważnym elementem skorupy ziemskiej. Uważane są  za nieodnawialne bogactwa naturalne. Problem środowiskowy, jaki one stwarzają,  jest złożony. Z jednej strony mamy do czynienia ze znacznym ubytkiem rud, w skład  ktorych one wchodzą, z drugiej zaś, występują one w coraz wyższych stężeniach w  żywych organizmach (rośliny, zwierzęta, ludzie) i środowisku, w ktorym bytują te  organizmy. Przyczyną rozproszenia i wzrostu toksycznego wpływu wielu metali na  organizmy żywe są głownie procesy antropogeniczne.  Ekspansywna gospodarka realizowana przez człowieka doprowadziła do  znacznego ubytku głownych zasobow naturalnych. Gdy względy technologiczne, a  przede wszystkim ekonomiczne, nie pozwalają na eksploatację ubogich rud,  wowczas niezbędne okazują się metody biotechnologiczne. Wykorzystują one  swoiste właściwości drobnoustrojów.  W wyniku wydobycia rud i dalszych procesow związanych z wykorzystaniem  wydobytego surowca powstają odpady. Zawierają one metale ciężkie. Często są one  kierowane do wod, gleb i atmosfery, a stamtąd do roślin. Rośliny są głownym odbiorcą  składnikow mineralnych, w tym metali ciężkich i jednocześnie głownym źrodłem  tych pierwiastkow w pożywieniu ludzi i zwierząt.  Istnieje pilna potrzeba stosowania takich procesow, ktore pozwolą na odzysk  metali ciężkich z odpadow i z ubogich rud, aby jednocześnie ograniczyć do minimum  ich negatywny wpływ na organizmy żywe.  Najczęściej stosowane są metody fizykochemiczne np.: ekstrakcja, strącanie,  wymiana jonowa, procesy membranowe i in. W niewielkim stopniu wykorzystywane  są procesy biologiczne, które wykorzystywałyby naturalne procesy warunkujące  obieg metali w przyrodzie. W przyszłości stanowić one będą tzw. “ekologicznie  czyste” technologie.  Bioodzysk (bioremediacja) jest zespołem zabiegów stymulujących  charakterystyczne, dla określonego środowiska, mikroorganizmy do usuwania  chemicznych zanieczyszczeń (w tym metali ciężkich) głównie z gleby i wód  gruntowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat najpopularniejsza stała się metoda  remediacji bakteryjnej.  Metoda wykorzystująca zdolność niektórych gatunków roślinnych do  akumulowania m.in. metali ciężkich w ilościach przekraczających potrzeby  pokarmowe roślin to fitoodzysk (fitoremediacja).  Nauka o technologiach i technicznych sposobach wykorzystania  mikroorganizmów w procesach wydobycia, przetwórstwa metali oraz biologicznych  metodach ekstrakcji z roztworów i odpadów nosi nazwę biohydrometalurgii.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz