Metale niezbędne i toksyczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale niezbędne i toksyczne - wykład - strona 1 Metale niezbędne i toksyczne - wykład - strona 2 Metale niezbędne i toksyczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

METALE NIEZBĘDNE I TOKSYCZNE      Spośrod ponad stu pierwiastkow układu okresowego występujących w  biosferze, znaczną ich część stanowią metale. Większość metali nie występuje w  stanie czystym a jedynie w rudach razem z innymi składnikami. Metale dzieli się na:  niezbędne i toksyczne, żeliwne i nieżeliwne, lekkie i ciężkie oraz wyrożnia się grupę  metali szlachetnych.  Metale ciężkie to te metale, ktorych gęstość jest większa od 4,5 [g/cm3].  Należą one często do grupy pierwiastkow śladowych. Dzieli się na cztery grupy:  - pierwiastki o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla  środowiska, do ktorych zalicza się m.in.: Cd, Hg, Cr, Ag, Zn, Au, Sb, Sn, Tl,  - pierwiastki o wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska:  Mo, Mn, Fe, Se i in.,  - pierwiastki o średnim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska: V,  Ni, Co, W i in.,  - pierwiastki o niskim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska: Zr,  Ta, La, Nb i in.  Metale, w tym metale ciężkie, w środowisku mają w przeważającej większości  naturalne pochodzenie. Wskutek naturalnych i antropogenicznych procesow  następuje ich ciągłe przemieszczanie z pierwotnego źrodła do innego elementu  środowiska a tym samym ich rozproszenie. Towarzyszy temu zmiana formy, stopnia  utlenienia oraz stężenia danego pierwiastka.  Do naturalnych procesow, warunkujących zmianę miejsca występowania metali  ciężkich w środowisku, należą następujące procesy:  - magmowe i pomagmowe,  - metamorficzne (przemiany skał osadowych lub magmowych pod wpływem  wzrostu temperatury, ciśnienia i in.),  - hipergeniczne (zachodzące pod wpływem czynnikow hydro-, atmo- i biosfery,  np. wietrzenie skał, transport, sedymentacja itp.).  W wyniku wyżej wymienionych procesow pierwotne miejsce występowania  metali ciężkich ulega zmianie. Przemieszczają się one do atmo-, hydro-, biosfery i  gleb, a stamtąd do organizmow żywych. Najczęściej ich stężenie nie przekracza  kilkunastu [mg/kg] (ppm).  Obecność metali ciężkich w wodach warunkowana jest głownie ich  rozpuszczalnością, zależną od: domieszek i zanieczyszczeń w wodzie, pH,  potencjału utleniająco–redukującego, możliwości tworzenia rozpuszczalnych  kompleksow.  Stężenie metali ciężkich w glebach zależy od wielkości adsorpcji, na ktorą ma  wpływ: obecność związkow humusowych i innych składnikow gleby, pH, potencjał  utleniająco–redukcyjny i in. Występowanie metali w organizmach żywych jest  konsekwencją występowania ich w środowisku, w ktorym żyją.  Na intensywność migracji metali ciężkich w biosferze ma wpływ wiele 

(…)

….
Rozproszenie metali ciężkich i związane z tym zagrożenia dla organizmów
żywych i środowiska jest w głównej mierze efektem procesów antropogenicznych.
Powstałe odpady stałe, płynne bądź gazowe kierowane są do: wody, gleby,
atmosfery. Główne zanieczyszczenie wód stanowią ścieki przemysłowe. Pochodzą one z:
hut, przemysłu galwanizerskiego, garbarskiego, produkcji nawozów sztucznych,
środków ochrony roślin…
… zagospodarowanie bądź utylizacja zużytych produktow.
Rozproszenie metali ciężkich i związane z tym zagrożenia dla organizmów
żywych i środowiska jest w głównej mierze efektem procesów antropogenicznych.
Powstałe odpady stałe, płynne bądź gazowe kierowane są do: wody, gleby,
atmosfery. Główne zanieczyszczenie wód stanowią ścieki przemysłowe. Pochodzą one z:
hut, przemysłu galwanizerskiego, garbarskiego, produkcji…
… i innych narządow powoduje deformację i łamanie kości,
uszkodzenia narządow wewnętrznych. Zatrucie kadmem powoduje bole i zanik
mięśni, niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, uszkodzenia wątroby, nerek i płuc.
Jego nadmiar może być przyczyną powstawania nowotworow, zwłaszcza nerek i
gruczołu krokowego.
Chrom – w niskich stężeniach i na III stopniu utlenienia jest pierwiastkiem
niezbędnym dla funkcjonowania…
…, wady wrodzone u dzieci.
Cynk - będąc składnikiem rożnych enzymow, spełnia wiele podstawowych
funkcji w organizmach. Jego szkodliwość jest najczęściej związana z wywołaniem
wtornego deficytu. Niedobor cynku prowadzi u ludzi do karłowatości, zmniejsza
tempo krzepnięcia krwi, gojenia się ran i zapaleń skory. Nadmiar cynku uważa się za
jedną z przyczyn zmian nowotworowych.
Miedź – i jej szkodliwy wpływ…
…, z zakładów farbiarskich, włókienniczych,
elektrochemicznych, motoryzacyjnych, energetycznych oraz z zakładów
produkujących baterie, akumulatory, katalizatory itp..
Obecność metali ciężkich w ściekach może być też skutkiem korozji
rurociągów, obecnością w detergentach, odprowadzanymi ściekami z myjni i garaży
samochodowych.
Produktem oczyszczania ściekow są osady ściekowe, w ktorych stężenie metali
ciężkich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz