Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów - strona 1 Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów - strona 2

Fragment notatki:

  Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów 1. 2,4 – D - kwas 2,4 – dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) – herbicydy z gr. stosowanych chlorowych kw.  fenoksyoctowych ZASTOSOWANIE - 2,4-D jest stosowany jako herbicyd działający głównie dolistnie w stosunku do roślin dwuliściennych - główne zastosowanie: ochrona zbóż oraz roślin motylkowych TOKSYCZNOŚĆ SSAKI - stosunkowo mało toksyczny: - toksyczność ostra LD50 580-1300 mg/kg m.c. - toksyczność przewlekła NOAEL 5mg/kg/d , LOAEL 75mg/kg/d ( spadek masy ciała, zmiany  hematologiczne) TOKSYCZNOŚĆ CZŁOWIEK - stosunkowo mała toksyczność ostra - niska toksyczność doustna 600 – 1600 mg/kg - niska toksyczność przy narażeniu przez skórę 2000mg/kg, oraz drogi oddechowe 0,8 – 5,5 mg/l/d - działa silnie drażniąco na oczy DROGI NARAŻENIA  - układ pokarmowy – jedyna istotna droga w przypadku 2,4-D (gł. zastosowania rolnicze) - skóra – w przypadku osób pracujących z pestycydami  - układ oddechowy – mało prawdopodobne jedynie w przypadku osób pracujących z pestycydami TOKSYCZNOŚĆ DLA PTAKÓW - stosunkowo nie toksyczny, biorąc pod uwagę dostępność w pokarmie oraz niską trwałość zw. - wartość wskaźnika ryzyka RQ wynosi 0,1 – 1,8  TOKSYCZNOŚĆ DLA PŁAZÓW I OWADÓW - jest praktycznie nie toksyczny dla płazów - toksyczność dla pszczół wynosi 10mg/ owad TOKSYCZNOŚĆ DLA ORGANIZMÓW WODNYCH - kwasy i sole 2,4-D są bardziej toksyczne dla organizmów wodnych niż estry tego związku - rośliny wodne wyższe: LC50 0,29 – 130 mg/l - rośliny niższe: LC50 0,066 – 156 mg/l - rośliny lądowe: silnie toksyczny dla roślin dwuliściennych, obserwowana toksyczność dla roślin  jednoliściennych OSZACOWANE RYZYKO - dla ssaków: nieznaczna - dla ptaków: nieznaczna - dla owadów: nieznaczna (żadna) - dla organizmów wodnych: istnieje  ZACHOWANIE W ŚRODOWISKU - niska trwałość w środowisku ( t1/2 7-133 dni), wysoka mobilność w glebie - może przenosić się w wodach powierzchniowych ( wysoka rozpuszczalność 677 mg/l 25C) - toksyczność 2,4-D a także właściwości są bezpośrednio związane z formą chemiczną  - estry stosunkowo najbardziej toksyczne i najbardziej lipofilowe; w środowisku szybko ulegają  hydrolizie do wolnego kwasy - sole ulegają dysocjacji ( należy brać pod uwagę ich rozpuszczalność) - 2,4-D będzie występować w formie wolnego kwasu oraz w formie zjonizowanej ( pKa = 2,64) - pH poniżej 2,64 – przewaga wolnego kwasu - pH powyżej 2,64 – przewaga formy zjonizowanej - logP = 2,81 - prężność par w temp. 20C wynosi 0,011 HERBICYDY TRIAZYNOWE - ANTRAZYNA i SYMAZYNA nie są dopuszczone do stosowania na terenie UE, głównie z 

(…)


- ze względu na znaczną rozpuszczalność w wodzie, należy zachować znaczną ostrożność przy
stosowaniu w okolicy zbiorników wodnych
- znaczne dawki powodują u ssaków ciężkie zapalenie płuc
ROŚLINY ODPORNE NA HERBICYDY
- stosowanie odmian roślin uprawnych odpornych na herbicydy umożliwia zwalczanie chwastów
bez szkód dla upraw
- w praktyce sprowadza się to często do zwiększania dawek herbicydów powyżej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz