Lipofilowość - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lipofilowość - wykład - strona 1 Lipofilowość - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Lipofilowość     Charakteryzuje powinowactwo związku chemicznego do fazy lipidowej i wodnej   Stosunek rownowagowych stężeń rozpuszczonej substancji w układzie  dwufazowym   W warunkach równowagi termodynamicznej, w stałej temperaturze i  przy stałym ciśnieniu, stosunek stężeń rozpuszczonej substancji w obu takich  rozpuszczalnikach jest stały (Prawo Nernsta)    Współczynnik podziału    n -Oktanol i woda - najlepiej odwzorowują układ faz polarnych i  niepolarnych w ustroju biologicznym oraz środowisku   Wspołczynnik podziału  P  jest wyrażany ilorazem dwoch stężeń  substancji rozpuszczonej:  gdzie:  Cokt  (mol/L) stężenie molowe  substancji w  oktanolu, a  Cw  (mol/L) stężenie molowe  substancji w wodzie    - Wspołczynnik podziału wyrażany jest w formie logarytmicznej,  gdyż liczbowo mieści się w zakresie od około 0,01           do 100 000 000 000:  Log P = log cokt – log cw     Związki o  log P   3 są wysoko lipofilowe i mają wysoki  potencjał bioakumulacji   Wartość współczynnika podziału dla popularnych  zanieczyszczeń środowiska   Wzrost masy (a także przewaga niepolarnych  fragmentow w cząsteczce)  powoduje wzrost wartości  log   P              Wartość współczynnika podziału zależy silnie od  rozpuszczalności w  wodzie   Mała rozpuszczalność – wysoka wartość  log   P    Duża rozpuszczalność – niska wartość  log P            Wartość współczynnika podziału dla  chlorowanych benzenów oraz  polichlorowanych bifenyli wzrasta wraz ze  wzrostem masy (i ilości atomów chloru)     Obecność większej ilości atomów  chloru w znacznym stopniu znosi efekt  wywołany ich elektroujemnością      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz