Rtęć i metylortęć - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rtęć i metylortęć - wykład - strona 1

Fragment notatki:

RTĘĆ (Hg)     Podstawowe źródła: otrzymywanie chloru z solanki (*); przemysł  elektrotechniczny,  tworzyw sztucznych oraz celulozowy; zaprawy nasion (*), stomatologia   Około 30-65% rtęci uwalnianej do środowiska jest pochodzenia cywilizacyjnego,  reszta pochodzi z procesów geologicznych oraz działalności mikroorganizmów   Rtęć uwalniana jest do środowiska w postaci elementarnej (Hg0), związków  nieorganicznych oraz rtęcioorganicznych   Związki nieorganiczne rtęci są słabo wchłaniane z przewodu pokarmowego  (10%) i w niewielkim stopniu przekraczają bariery biologiczne   Rtęć elementarna w postaci par łatwo przenika przez błony i ma zdolność do  pokonywania bariery krew – mozg; działa neurotoksycznie   Rtęć w środowisku wodnym ulega metylacji do metylortęci (CH3Hg+) i  dimetylortęci (CH3-Hg-CH3)    Metylortęć   Metylortęć i dimetylortęć są związkami lipofilowymi, lotnymi, ulegają  bioakumulacji, także wzdłuż łańcuchow pokarmowych   Duże morskie ryby drapieżne zawierają w tkankach znaczne ilości metylortęci (do  1-2 mg/kg)   Metylortęć bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (95%),  gromadzi się w mózgu oraz tkankach płodów   Efekty toksyczne obejmują objawy ze strony układu nerwowego: zaburzenia  czucia skórnego, równowagi, mowy, głuchotę i śmierć   Za dawkę śmiertelną dla człowieka uznaje się 200- 300 mg metylortęci   Metylortęć powoduje powstawanie wad rozwojowych układu nerwowego u  płodow kręgowcow   Japonia, zatoka Minamata (lata 60. XX w.) - zatrucie metylortęcią z ryb (do 11  mg/kg);  około 80 zatruć, 7 ofiar   Woda została zatruta siarczanem rtęci, ktory po przekształceniu w siarczek został  poddany metylacji   Irak (1971-2) – zatrucie zaprawą alkilortęciową zużytą do ziarna zboż; ponad  6500 zatruć,  około 500 ofiar   Zboże zostało użyte do wypieku chleba  Szczepionki   Tiomersal stosowany jako konserwant   Obecny w szczepionkach na grypę, WZW typu B, przeciwtężcowych oraz  przeciw meningokokom   Zawartość rtęci 0,1-25 μg w jednej dawce   Dawka śmiertelna etylortęci około 10 000x większa.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz