Chemia analityczna - strona 4

Kompleksometria-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...

Kompleksometria-zadanai

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

Zad 3 Wymieniacz jonowy kationów nosi nazwę kationitu, musi zawierać grupy aktywne kwasowe (sulfonowe, karboksylowe, fenolowe)zdolne do zatrzymywania jonów przeciwnego znaku . Zatrzymywane jony nazywane są przeciwjonami Oznaczanie soli np. K2SO4 (mechanizm) Podczas przepuszczania obojętnego roztwo...

Redoksometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

REDOKSOMETRIA 1.(1.5pkt) Jak wpływa na potencjał Cu2+/ Cu dodanie: ( napisać równania reakcji i wzór Nernsta i uzasadnić) a) KI powodującego powstanie CuI b)cytrynianu c)H+ 2. (1pkt) Uzupełnić zdania dotyczące metody oznaczania cukrów prostych: *czym jest tu

Spektrofotometria UV-VIS-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Spektrofotometria UV-VIS jest instrumentalną techniką analityczną polegającą na ilościowym pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego przez cząsteczki analitu. Ilość zaabsorbowanego promieniowania opisuj...

Analiza wagowa-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Wejsciowka-analiza wagowa (zagadnienia) 1.Źrodła zanieszyszczen i sposoby ich zapobiegania 2.Mnożniki, mineralizacja 3.Optymalne warunki stracania osadów koloidalnych 4. Jakie warunki powinien spełniac osad w analizie wagowej? 5.Czemu p...

Wielkości charakteryzujące metody analityczne-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE METODY ANALITYCZNE CZUŁOŚĆ - stosunek różnicy sygnału do różnicy stężeń (Δy/Δc); sygnał: np. natężenie prądu, napięcie, jednostka emisji) DOKŁADNOŚĆ - stopień zgodności wyniku otrzymanego do wyniku rzeczywistego PRECYZJA - rozrzut wyników WYKRYWALNOŚĆ - dotyczy działań...

Redoksymetria-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2247

Chemia Analityczna I - ćwiczenia (CHC1042c) REDOKSYMETRIA 1. Wzór Nernsta. Krzywe miareczkowania redoks. Kierunek reakcji. Wskaźniki. 2. Jak zmieni się potencjał elektrody platynowej zanurzonej w roztworze, w którym stężenia jonów Mn2+, MnO4– oraz H+ wynoszą 0,10 mol/dm3, jeżeli: a) stężenie ...

Stężenia roztworów-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Chemia Analityczna I 67 1. ) (1,$52=7:25Ï:35= (…) …]\FML0UR]WZyUDPRQLDNXL M roztwór kwasu solnego? 9. * JVWDáHJRMRGNXSRWDVXUR]SXV]F]RQRZJZRG\3RSU]HSURZDG]HQLXDQDOL]\RND]DáRVL HUR]WZyU * ]DZLHUDSSPZROQHJRMRGX,OHPJMRGX]DZLHUDáMRGHNSRWDVX...

Chemi analityczna-pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Kajest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowiedn...

Alkacymetria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 903

ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta – dokładne ustalanie stężenia titranta z użyciem substancji podstawowej. Buforem pH i buforem potencjału – roztwór słabego kwasu i słabej soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniające się przy rozcieńczaniu i dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów lub...