Spektrofotometria UV-VIS-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrofotometria UV-VIS-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Spektrofotometria UV-VIS jest instrumentalną techniką analityczną polegającą na ilościowym pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego przez cząsteczki analitu.
Ilość zaabsorbowanego promieniowania opisuje prawo Lamberta-Beera w postaci zależności matematycznej A=epsilon*c*l lub A=logI0-logI1 (I0 to natężenie padające, I1 wychodzące).
Techniką UV-VIS mogą być oznaczane związki organiczne zawierające chromofor i pierwiastki po przeprowadzeniu w formę zdolną do absorpcji światła UV w wyniku reakcji redoks/enzymatycznej.
Podstawę oznaczania w technice AAS stanowi pomiar absorpcji promieniowania o określonej długości fali przez atomy.
Palnik i piec przedstawione obok pełnią w AAS rolę dostarczycieli energii analitowi w których zachodzą procesy jonizacji.
Technika z piecem jest mniej czuła niż technika płomieniowa.
Modyfikator to substancja która dodana do próbki zmienia skład matrycy i/lub warunki w piecu; stosuje się je w celu ograniczenia interferencji.
Na rysunku obok są dwa widma. Widma te są różne, bo inne zjawiska spowodowały ich powstanie. A to absorpcja energii w formie promieniowania a b to fluorescencja.
Obydwa zjawiska są wykorzystywane w instrumentalnych technikach oznaczania substancji. A to spektroskopia UV-VIS a b to spektrofluorymetria.
B jest bardziej czułe i bardziej selektywne.
B stosuje się do oznaczenia związków wykazujących zdolność do fluorescencji - witamin, hormonów, białek, aminokwasów, antybiotyków, tłuszczów, węglowodanów.
Podaj nazwy technik podanych na poniższych rysunkach. Dla każdej określ wielkości stanowiące podstawę ilościowych oznaczeń (od prawej)
- amperowoltometria czy coś takiego, tego ma nie być - napięcie
- kulometria - opór
- potencjometria - zmiana sem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz