Chemia analityczna - strona 3

Jodometryczne oznaczenie miedzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3759

Jodometryczne oznaczanie miedzi    Mianowany roztwór tiosiarczanu sodowego jest titrantem stosowanym w jodometrii obok mianowanego  roztworu jodu. Utlenianie jonu tiosiarczanowego (ditionianowego) do tetrationianowego przebiega zgodnie z  rea...

Analiza miareczkowa - HCl

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

ANALIZA MIARECZKOWA :   ALKACYMETRIA     I. Sporządzanie i nastawianie miana 0,1 M  NaOH i oznaczanie HCl.      1.  Przygotowanie mianowanego roztworu NaOH     a)    Odważamy 1.2606 g H2C2O4 . 2H2O.  b)    Odważony kwas szczawiowy rozpus...

Nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Wzory i nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych.    Wzór wodorotlenku   Nazwa wodorotlenku   Kation  Nazwa kationy  NH3·H2O   wodny roztwór amoniaku  NH4 +   kation amonu  NaOH   wodorotlenek sodu   Na+ kation sodu  KOH   wodorotlenek potasu   K+ kation potasu  Mg(OH)2   wodorotlene...

Stężenie procentowe - chemia analityczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1547

  Literatura:  A. Śliwa  Obliczenia chemiczne.           Stężenie procentowe (cp)  roztworu jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej zawarta w 100 g tego roztworu.    Zgodnie z tą definicją, aby obliczyć, jakie jest stężenie procentowe roztworu musimy znać:      1. Masa substancji rozpuszcz...

Kompleksometria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1932

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

ALKACYMETRIA 1. Jak się ustala miano kwasu solnego. 2. Czym miareczkować amoniak i wobec jakiego wskaźnika. 3. Czym miareczkować mleko. Napisać jakich odczynników użyć i wszystkie równania reakcji. 4. Jakieś zadanie: Mamy próbkę 1g w które...

Potencjometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1841

POTENCJOMETRIA: Z potencjometrii było 5 pytań: 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? J...

Analiza strąceniowa-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2268

ANALIZA STRĄCENIOWA -narysować wybrany wykres krzywej miareczkowania i od czego zależy wielkośc spadku Ag+ -porównac obie metody mohra i volharda w tabelce (środowisko reakcji, reakcja z tritranem, reakcja ze wskażnikiem, rodzaj miareczkowania), -miano co to jest i na co się go nastawia -substancja...

Analiza wagowa-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

ANALIZA WAGOWA 1. Wyjaśnij na czym polega proces starzenia osadu. Czy jest to proces korzystny dla analizy wagowej? Dlaczego? 2. Jakie warunki powinien spełniać osad w analizie wagowej? 3. Czemu w wagowym oznaczaniu fosforanów istotną rolę spełnia ph roztworu? Podać wzór strącanego osadu. 4. Wyjaśn...