Potencjometria-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potencjometria-pytania - strona 1 Potencjometria-pytania - strona 2 Potencjometria-pytania - strona 3

Fragment notatki:

POTENCJOMETRIA:
Z potencjometrii było 5 pytań: 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? Jle wynosi kąt nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej kalibracji? 4. Podział elektrod ze względu na funkcje jakie pełnią podczas miareczkowania potencjometrycznego. Opisać je. 5. Na czym polega potencjometria bezpośrednia? Pytania nie są dokładne bo nie pamiętam ich do końca ale taki był ich ogólny sens.
pytania się częściowo powtórzyły: 1. z czego składa się układ pomiarowy w potencjometrii 2. czego nie można wyznaczyć z krzywej kalibracji elektrody - pytanie testowe, 4 możliwości 3. na czym polega potencjometria bezpośrednia? 4. narysować krzywą kalibracji dla elektrody anionoselektywnej, jak się wyznacza taką krzywą 5. jakie znaczenie w potencjometrii ma siła jonowa 6. narysować schemat i wyjaśnić na czym polega działanie elektrody szklanej kombinowanej 7. współczynnik selektywności elektrody 8. ile wynosi kąt nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej kalibracji elektrody anionoselektywnej. 9. jak wykorzystuje się potencjometrię w miareczkowaniu (chodziło po prostu o to, że pozwala wyznaczyć PK) 10. czułość elektrody
na dzisiejszej potencjometrii pytania niestety się nie powtórzyły. Z tego co pamiętam: 1. narysować krzywą kalibracji dla jonów Pb2+, jak ją się wyznacza, jak otrzymujemy stężenie jonów pb2+ w badanym roztworze, jak liczymy współczynnik nachylenia 2. na czym polega czułość, selektywność ISE. 3.jak się miareczkuje potencjometrycznie 4. po co i w jaki sposób wyrównujemy siły jonowe roztworów... 5. coś o rodzajach elektrod. zdefiniuj nazwy... 6. trzeba było zbudować ogniwo dla miareczkowania aniliny kwasem nadchlorowym i jeszcze drugi przykład ale nie pamiętam. jak się nazywa takie miareczkowanie...
Na potencjometrii też jest bardzo, bardzo sympatycznie;) A co do pytań: 1.Podział elektrod ze względu na mechanizm działania (elektronowy i jonowy) i budowę (przy elektronowych napisać, że wyróznia się wśród nich elektrody pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju oraz elektrody redoks, a te o jonowym mechanizmie działania to ISE). 2.Narysować schemat układu pomiarowego stosowanego w potencjometrii i napisać, jaką funkcję pełnią poszczególne jego elementy. 3.Jakie cechy elektrody należy brać pod uwagę przy ocenie jej przydatności do pomiarów? (odp. zakres prostoliniowości krzywej kalibracji, czułość, selektywność) 4.Napisać, jakie reakcje wykorzystuje sie w potencjometrii (np. reakcje kwasowo-zasadowe, reakcje strącania osadów, reakcje redoks itp.). Dotatkowo podać przykład miareczkowania potencjometrycznego i napisać jakie elektrody się w tej metodzie stosuje (np. napisać o miareczkowaniu aniliny w kwasie octowem kwasem nadchlorowym)

(…)

… to na podstawie wykresu obliczyć zredukowany czas retencji - wychodziło 10 i 19 min :) Wbrew temu co mówili inni planarnej nie musimy się uczyć - nie ma z tego pytań. Tak samo ćwiczeń też nie trzeba, bo pytania dotyczą tylko teorii. Jeżeli chodzi o to co po wejściówce ( większość zalicza ) to całą grupą robi się jedno proste ćwiczenie - badanie zawartości kwasu askorbinowego w cytrynie - nas było 7 osób…
… w RP-HPLC. 5. Podaj po dwa przykłady rozpuszczalnikow, ktorych można uzywać w NP-HPLC i w RP-HPLC. Czym kierujemy sie przy doborze rozpuszczalnikow? Podaj dwa powody. 6. Narysuj schemat blokowy HPLC i opisz po jednym zdaniu funkcję każdego elementu.
CHROMATOGRAFIA GAZOWA:
z gazowej naprawde bardzo ciężko przytoczyć którekolwiek z pytań bo wszystkie były testowe( było ich chyba siedem). test…
… i z tego co zrozumiałam to za każdym razem daje to samo więc powodzenia :)
ZAMIAST CHROMATOGRAFII GAZOWEJ - ANALIZA ELEMENTARNA:
teraz zamiast chromatografii gazowej jest analiza elementarna. no i jest to w skrypcie balcerzakowej, ale tylko w nowszych wydaniach:( wejściówka jest dość prosta... 6 pytań, każde za 1 pkt....w ogóle to jest laborka, na której nie robi się zupełnie nic... siada się na krzesełku i patrzy…
… spektofotometrii pochodnej.
spektrofotometria to samo + metoda dwóch długości fali. a w pytaniu o czułość trzeba napisać jakiego jest rzędu dla metod czułych
ELEKTROFOREZA:
1.Od czego zależy szybkość migracji rozdzielanych cząstek w kapilarze? W jakiej kolejności będą migrowały w warunkach odwróconego przepływu elektroosmotycznego następujące cząstki: Cd2+. ClO4-, Ca2+, Br-, K+, CCl4? jeżeli przepływ odwrotny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz