Materiał na egzamin - analiza instrumentalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiał na egzamin - analiza instrumentalna - strona 1 Materiał na egzamin - analiza instrumentalna - strona 2 Materiał na egzamin - analiza instrumentalna - strona 3

Fragment notatki:

Konduktometria: 1. Z czym zwizane jest przewodnictwo metali, a z czym przewodnictwo w elektrolitach? Co to jest analiza konduktometryczna? 2. Narysowa krzywa miareczkowania mieszaniny HCl i CH3COOH za pomoca NaOH. Opisa przebieg krzywej. 3. Jak zale|y przewodnictwo od stezenia? Wyjasnic. 4. Jaki prad stosujemy do pomiarów staly czy zminny. Dlaczego? 5. Wyznaczaniu punktu koncowego w miareczkowaniu konduktometrycznym - po czym mozemy go zaobserwowac - chodzi tu o ruchliwosc jonów i tworzeniu sie slabo lub dobrze dysocjujacych zwiazkow. Dalam odp na to ostatnie pytanie, bo go dokladnie nie pamietam. Czekam na odzew innych. Pozdrawiam Konduktometria doktorantka 1. Podaj zależność między przewodnictwem właściwym a przewodnictem rozworu elektrolitu. 2 wykres miareczkowania słabego kwasu mocną zasadą oraz mocnego kwasu słabą zasadą. 3. od czego zależy przewodnictwo? 4. Przy jakich pomiarach konieczne jest kalibrowanie naczynka konduktometrycznego, a przy jakich nie? coś takiego 5. Kiedy stoujemy poprawke na rozcieńczenie. narysować wykres z poprawką i bez. i tu obcinała każdemu ok 0,5 punkta za brak jednostek na wykresie;/
 
konduktometria 1. czy ze wzrostem stęż wzrasta przewodnictwo? dlaczego? 2. krzywa miareczkowania dla mocnegi słabego kwasu opisać 3. Jaki prąd i dlaczego? 4. Zadanie obliczeniowe na prostą proporcję nie pamiętam dokładnie ale nie było skąplikowane 5. Coś o stałej naczynka...
konduktometria 1. jaka jest podstawowa zaleta konduktometrii bezelektrodowej 2. zadanie obliczeniowe typu: 250ml roztworu soli niklu miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu podanym, punkt końcowy zaobserwowano po dodaniu 10ml titranta. Obliczyć zawartość niklu w próbce. 3. czy do miareczkowania konduktometrycznego konieczne jest wyznaczenie stałej naczynka? jeżeli tak, napisać jak się tę stałą wyznacza 4. wykres miareczkowania mieszaniny HCl i CH3COOH za pomocą NaOH. Opisać przebieg wykresu 5. dlaczego do pomiarów stosujemy prąd zmienny?
Konduktometria (poniedziałek, 5.03) 1)na podstawie wzorów określić przewodnictwo metali i elektrolitów, 2)wykreślić i opisać przebieg krzywych miareczkowania mieszaniny kwasów:solnego i octowego za pomocą:a)mocnej zasady, b)słabej zasady, 3)jak przewodnictwo zależy od stężenia i dlaczego? 4)z czego wynika przewodnictwo? 5)jak wyznacza się punkt końcowy miareczkowania w miareczkowaniu konduktometrycznym?
 
 
konduktometria (czwartek, chudy) 1. co to jest: a)przewodnictwo właściwe elektrolitów, b)przewodnictwo molowe, c)przewodnictwo równoważnikowe. podac wzory 2. jak na zmianę przewodnictwa wpływa zmiana temperatury i stężenia? 3. jakie znasz rodzaje metod konduktometrycznych? opisac. 4. czy do miareczkowania konduktometrycznego konieczna jest znajomosc stalej naczynka? uzasadnic. 5. podana byla jakas reakcja staceniowa i trzeba bylo narysowac wykres, opisac go i cos jeszcze, ale nie pamietam...

(…)

… co oznaczają poszczególne elementy wzoru i względem czego mierzy się standardowy potencjał elektrody 2. narysować schemat elektrody chlorosrebrowej i wyjaśnić od czego zależy jej potencjał 3. narysować krzywą kalibracji elektrody szklanej, opisać osie i zaznaczyc błąd kwasowy i zasadowy 4. jakie pary elektrod zastosujemy w miareczkowaniu potencjometrycznym w alkacymetrii i przy stącaniu osadu 6. narysować…
… co oznaczają poszczególne elementy wzoru i względem czego mierzy się standardowy potencjał elektrody 2. narysować schemat elektrody chlorosrebrowej i wyjaśnić od czego zależy jej potencjał 3. narysować krzywą kalibracji elektrody szklanej, opisać osie i zaznaczyc błąd kwasowy i zasadowy 4. jakie pary elektrod zastosujemy w miareczkowaniu potencjometrycznym w alkacymetrii i przy stącaniu osadu 6. narysować…
… w potencjometrii 5. co to jest roztwór buforowy i jakie są zastosowania buforów wpotencjometrii 6. narysować krzywą miareczkowania mieszaniny kwasu solnego i octowego roztworem NaOH w roztworze wodnym i w acetonie, opisać punkty końcowe i zaproponować układ elektrod do pomiaru sem z pytań 1-5 do wyboru były 4, pytanie 6 obowiązkowe  
Potencjometria/ czwartek/ Pytania powtorzyly się wszystkie z wczesniejszych…
… to strąca się AgI a drugi to AgCl)
potencjometria (23.04, poniedziałek): 1)podział elektrod ze względu na mechanizm działania,skąd się biorą ich nazwy 2)co to jest elektroda jonoselektywna,jej schemat 3)potencjał elektrody i potencjał dyfuzyjny 4)oznaczanie za pomocą krzywej wzorcowej 5)jak oznacza się przy pomocy miareczkowania potencjometrycznego. niestety weszły tylko 3 osoby
potencjometria podaj…
…. co to jest roztwór buforowy i jakie są zastosowania buforów wpotencjometrii 6. narysować krzywą miareczkowania mieszaniny kwasu solnego i octowego roztworem NaOH w roztworze wodnym i w acetonie, opisać punkty końcowe i zaproponować układ elektrod do pomiaru sem z pytań 1-5 do wyboru były 4, pytanie 6 obowiązkowe  
Potencjometria/ czwartek/ Pytania powtorzyly się wszystkie z wczesniejszych laborek.Jedynie nowością…
… w próbce.
potencjometria podaj równania elektrodowe elektrodychlorosrebrowej. jakiego rodzaju jest to elektroda na czym polega potencjometria bezposrednia - pokaz na rysunku narysuj krzywa kalibracji elektrody szklanej wskaz blad zasadowy i kwasowy wymien jakiego typureakcje mozna wykorzystywac w miareczkowniu potencjometrycznym narysuj krzywam miareczkowanie mieszaniny cl- i I- agno3 dlaczego aniliny niemiareczkuje sie w wodzie
 
 
a to sa pytnaie z potencjometrii 27.02 1. opisac za pomocą wykresu metodę bezpośredią, na czym polega. 2. elektroda chlorosrebrowa, równania polowkowe i jaki rodzaj elektrody to jest. 3. jakkie reakcje są wykorzystywane w miareczkowaniu. 4. dlaczego aniliny nie miareczkuje sie w roztworzse wodnym? 5. chrakterystyka elektrody szklanej (wykres) zaznaczyc odchylenie kwasowe…
… - podane potencjały E1/2 dwóch jonów - podać liczbowo (wg tego co w skrypcie) potencjał elektrolizy, czas zatężania, zaproponować elektrolit podstawowy i elektrodę pracującą, narysować wykres rozpuszczania 4. zaproponować elektrody pracujące dla Cd bodajże (albo cos innego z C na początku, whatever:>) i Ag 5. omówić metodę eliminacji prądu pojemnościowego w metodzie pulsowej różnicowej i wcale…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz