Potencjometria - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potencjometria - kolokwium - strona 1 Potencjometria - kolokwium - strona 2 Potencjometria - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

POTENCJOMETRIA 26 października 2004
co to jest SEM i z czego zbudowany jest układ czym się różni miareczkowanie klasyczne od potencjometrycznego ?
bezpośrednia metoda oznaczania jonów w próbce (wymienić)
jakie są parametry elektrod jonoselektywnych , wykres krzywej kompensacyjnej
zadanie wyznaczyć masę (ile było)H2SO4 w roztworze jeśli na zmiareczkowanie zużyto NaOH (stężenie molowe)
3 listopada 2004
1)opisz na dowolnym przykładzie elektrody odwracalnej względem kationu .Podaj zapis schematyczny wybranego półogniwa ,reakcja elektrodowa ,równanie Nernsta
2)krzywa kalibracji ,sposób jej wyznaczania po co się ją wyznacza
3)miareczkowanie potencjometryczne
4)co to są roztwory buforowe.
5)zadanie:
stężenie chlorków w wodzie kranowej wynosi 200 mg/l .Jaką objętość tej wody należy pobrać aby na zmiareczkowanie chlorków zużyć 10 ml AgNO3 o stężeniu 0,0105 mol/l
POTENCJOMETRIA 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? Jle wynosi kąt nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej kalibracji? 4. Podział elektrod ze względu na funkcje jakie pełnią podczas miareczkowania. Opisać je. 5. Na czym polega potencjometria bezpośrednia? 1.z czego składa się układ pomiarowy w potencjometrii 2. czego nie można wyznaczyć z krzywej kalibracji elektrody - pytanie testowe, 4 możliwości 3. na czym polega potencjometria bezpośrednia? 4. narysować krzywą kalibracji dla elektrody anionoselektywnej, jak się wyznacza taką krzywą 5. jakie znaczenie w potencjometrii ma siła jonowa 6. narysować schemat i wyjaśnić na czym polega działanie elektrody szklanej kombinowanej 7. współczynnik selektywności elektrody 8. ile wynosi kąt nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej kalibracji elektrody anionoselektywnej. 9. jak wykorzystuje się potencjometrię w miareczkowaniu (chodziło o to, że pozwala wyznaczyć PK) 10. czułość elektrody
1.  Narysowac  i  opisać  działanie  elektrody  szklanej kombinowanej. (chodziło o równowagę jonową na granicy faz) 2. Zdefiniować czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej. 3.  Narysować  krzywą  kalibracji  dla  jonów  K+  i napisać jak można wyznaczyć  stężenie  jonów korzystając z tej krzywej. Plus jeszcze jak się samą krzywą wyznacza. (ćw 12.6.2 wam pomoże) 4.  Opisać  elektrodę drugiego rodzaju (tą M, MA/A- - s. 229). Napisać dla niej równanie reakcji i wzór na potencjał. 5.   Zbudować ogniwo miareczkowania aniliny kwasem nadchlorowym, ajkie elektordy  trzeba  wykorzystać  i  jaki  to typ miareczkowania ( miar. alkacymetryczne,    elektrody    np   kombinowana).  Te  sama  pytania do   ogniwa   z   nadmanganianem  (miar. redoksometryczne;  elektrody redoks np z Pt)

(…)

… brać pod uwagę przy ocenie jej przydatności do pomiarów? (odp. zakres prostoliniowości krzywej kalibracji, czułość, selektywność) 4.Napisać, jakie reakcje wykorzystuje sie w potencjometrii (np. reakcje kwasowo-zasadowe, reakcje strącania osadów, reakcje redoks itp.). Dotatkowo podać przykład miareczkowania potencjometrycznego i napisać jakie elektrody się w tej metodzie stosuje (np. napisać…
… brać pod uwagę przy ocenie jej przydatności do pomiarów? (odp. zakres prostoliniowości krzywej kalibracji, czułość, selektywność) 4.Napisać, jakie reakcje wykorzystuje sie w potencjometrii (np. reakcje kwasowo-zasadowe, reakcje strącania osadów, reakcje redoks itp.). Dotatkowo podać przykład miareczkowania potencjometrycznego i napisać jakie elektrody się w tej metodzie stosuje (np. napisać…
…) Podaj definicję czułości metody. Jakie współczynniki określają liczbowo czułość. 4) Podaj definicje: odnośnik, ślepa próba. 5) Coś o związkach chromoforowych (dokładniej nie pamiętam). 6) Podaj prawo Lamberta-Beera. Jakie znasz odchylenia od tego prawa? Jakie są przyczyny odchyleń? 7)Co to jest punkt izozbestyczny?

… w elektrodzie kalomelowej
jakie sa i z czego wynikaja ograniczenia z korzystania z elektrody szklanej
jakie sa reakcje wykorzystywane w potencjometrii
podzial elektrod krystalicznych
wg teorii bronsteda jakimi elektrolitami sa
jakie kryteria sa brane pod uwage przy wyborze rozpuszczalnika w potencjometrze
jak wplywa aceton na mieszanine kwasu solnego i przy miareczkowaniu
z czego zbudowany jest uklad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz