Chemi analityczna-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemi analityczna-pojęcia - strona 1 Chemi analityczna-pojęcia - strona 2 Chemi analityczna-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek.
iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Kajest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowiedniej potendze) jonów pozostających w równowadze z osadem.
rozpuszczalność- stęż. subst. rozpuszczonej w jej nasyconym roztworze.
efekt wspólnego jonu- polega na zmniejszeniu rozpuszczalności osadu po dodaniu do nasyconego roztworu zawierającego ten osad, subst. w skład, której wchodzi jeden z jonów zw. trudno rozpuszczalnego.
powstawanie osadów- termodynamiczne przesycenie roztw. (roztw.przesycony - niestabilny stan roztw. zawierającego więcej trudno rozpuszcza., substancji niż w stanie nasyconym, określonym iloczynem rozpuszczalności);
względne przesycenie=(Q-S)/S; Q- aktualne stęże. trudnorozp. subst.;S- rozpuszczalność równowagowa ;
osad- faza stała, nierozpusz. w danym środowisku i warunkach (temper., stęż.) możliwa do wyodrębnienia z tego środowiska;
osady koloidalne- cząsteczki trudnorozpusz. subst. łączą się w zespoły (aglomeraty), są obdarzone jednoimiennymi ładunkami elektrycznymi, które odpychając się wzajemnie tworzą zol czyli tzw. pseudoroztwór.pod wpływem odpowiedniego elektrolitu ładunki cząstek koloidalnych zostają zobojętnione i następuje koagulacja zolu w żel, jeśli osad koloidalny jest przemywany wodą to może nastąpić proces peptyzacji, przechodzenia żelu w zol. wyróżniamy o. koloi. hydrofobowe (suspensoidy) nie mające powinowactwa do wody siarczek arsenawy, hydrofilowe (emulsoidy) uwodniony kw. krzemowy
osady koloidalne mają dużą zdolność adsorbowania na swojej powierzchni innych jonów obecnych w roztw. aby je oczyścić -podwójnie strącamy;
osady krystaliczne- charakt. je uporządkowana budowa krysta., są zanieczyszczone znajdującymi się w roztw. obcymi jonami w wyniku adsorpcji, okluzji, tworzenia się kryształów mieszanych; czynniki sprzyjajace tworzeniu: osad należy strącać z dostatecznie rozcieńczonego roztw.( zwiększający Q), odczynniki strąc. dodaje się powoli i mieszać (kontrola wzrostu Q), podwyższona temper. (zwiększająca S), odczynnik wprowadza się w odpowiednim nadmiarze;
zarodkowanie- proces w efekcie, którego spotyka się minimalna liczba atomów, jonów , cząste. tworzących stabilną mikrocząste. ciała stałego;
starzenie osadu- przeprowadzenie osadu drobnokrystalicznego w osad o większych kryształach w wyniku dłuższego pozostawienia osadu w roztworze macierzystym bez ogrzewania i mieszania;
postrącanie- powolne strącanie się na otrzymanym osadzie osadu innego jonu, który w zasadzie powinien pozostawać w roztworze;
współstrącanie

(…)

… elektrolitycznego w ogniwie galwanicznym;
klucz elektrolityczny- rurka zakończona spiekami szklanymi, umożliwiająca przepływ ładunku i uniemożliwiająca przepływ masy miedzy roztworami;
potencjał redox- wielkość chara. dany ukł.pod wpływem jego właściwości redox;
różnica potencjałów elektrody w ogniwie galwanicznym jest miarą siły napędowej sumarycznej reak. redox zmierzającej w kierunku równowagi;
potencjał…
… wielordzeniowe- komp. zawierajace więcej niż jeden at. centr.; powstają gdy ligand wielokleszczowy może wiązać się wiecej niż z 1 at. metalu;
metalowskaźniki- subst. org. które w określonych warunkach miareczkowania tworzą z oznaczanym jonem metalu barwny kompleks;
chromatografia gazowa-obejmuje ukł. chromatogra. w których fazą ruchomą stanowi gaz, fazę nieruchomą może stanowić ciało stałe (wówczas będzie to ch…
… ilości nośnika
halogenkowe metalokwasy- zw. powstające w reak. jonów wielowartościowych metali z kwasami chloro-, bromo-, jodo- i rodanowodorowym; są ekstrahowane z kwaśnych roztworów o znacznym stęż. jonów halogenkowych tlenowymi rozpuszcz. org.(etery, estry, ketony); dużą rolę spełnia solwatacja protonu (koordynacja poprzez wolną parę elekt. tlenu) cząsteczkami rozpuszcz. i ewentualnie także atomu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz