Podstawy zdrowia środowiskowego - strona 2

note /search

Pestycydy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

Pestycydy Pestycydy ( pestis - szkodnik, zaraza i cedeo - zabijam ) to bardzo duża grupa związków chemicznych pochodzenia naturalnego ( roślinne ) i syntetycznego stosowanych do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. Są to substancje o dużej

Promieniowanie UV - wykład - Ultrafiolet

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Ultrafiolet (UV, promieniowanie ultrafioletowe, nadfiolet) - promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż

Syndrom chorego budynku

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje). Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą ja...

Szerzenie sie chorrób zakaźnych

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Czynniki sprzyjające szerzeniu się chorób zakaźnych -          zmiany struktury demograficznej związane z przedłużaniem czasu przeżycia zarówno zdrowych jak i chorych osób, oraz obecnością w populacji znacznej liczby osób dotkniętych chorobami przewlekłymi, -          duże zagęszczenie ludzi, -  ...

Tlenek i dwutlenek węgla

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

TLENEK WĘGLA (czad,CO) silnie toksyczny, bezwonny, bezbarwny ,bez smaku gaz w związku z czym zmysły ludzkie nie ostrzegają przed nim powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla lub jego związków głównym źródłem tego gazu są : a)spaliny z silników

Zanieczyszczenia biologiczne gleby

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Zanieczyszczenia biologiczne gleby Głównym źródłem skażenia gleby patogenami (szczególnie środowiska wiejskiego i obszarów nie skanalizowanych) są: ścieki bytowe system użyźniania gruntów uprawnych gnojowicą i obornikiem Kontakt człowieka z g...

Zanieczyszczenia biologiczne powietrza

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Zanieczyszczenia biologiczne powietrza zanieczyszczenia biologiczne powietrza zawierają w swoim składzie oprócz bakterii chorobotwórczych i niechorobotwórczych (saprofitów), także wirusy cząstki pleśni, glony, pyłki kwiatów, nasiona. zanieczyszczeni...

Zanieczyszczenia pyłowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Zanieczyszczenia pyłowe Źródła zapylania powietrza są bardzo liczne i różnorodne. Wyodrębnia się źródła zapylenia naturalne i sztuczne( spowodowane działalnością ludzką). Wyróżniamy pyły nieorganiczne, które powstają m.in. na skutek działań atmosferycznych w czasie wietrzenia skał, podczas wybuchów...

Zanieczyszczenia żywności metalami

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Zanieczyszczenia żywności metalami Metale przenikają do żywności głównie z powietrza atmosferycznego, gleby i wody. Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia żywności metalami mogą być naczynia, sprzęt i aparatura służąca do jej produkcji i przetwarzania, opakowania oraz pojemniki, w których jest transp...

Zanieczyszczenia żywności - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

ZANIECZYSZCZENIA- substancje, które nie są celowo dodawane do żywności a są w niej obecne w następstwie procesu produkcji, szczególnie etapy uprawy roślin, hodowli zwierząt, oraz ich leczenia, a także wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania żywności, uzdatniania, pakowania, transportu lub przech...