Zanieczyszczenia pyłowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia pyłowe - wykład - strona 1 Zanieczyszczenia pyłowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zanieczyszczenia pyłowe
Źródła zapylania powietrza są bardzo liczne i różnorodne. Wyodrębnia się źródła zapylenia naturalne i sztuczne( spowodowane działalnością ludzką). Wyróżniamy pyły nieorganiczne, które powstają m.in. na skutek działań atmosferycznych w czasie wietrzenia skał, podczas wybuchów wulkanów oraz pyły organiczne , do których zaliczamy pyły roślinne oraz pyły pochodzenia zwierzęcego. Pomimo, iż ilości pyłów powstających z naturalnych źródeł są duże, znacznie poważniejszy problem stanowią zapylenia powietrza pochodzące ze źródeł sztucznych. Zanieczyszczenia pyłowe pochodzą z określonych działów przemysłowych, palenisk domowych, lokalnych kotłowni, ścierania się dróg itp. Do najbardziej pyłotwórczych gałęzi przemysłu zaliczamy przemysł energetyczny, górniczy, hutniczy, materiałów budowlanych. Wpływ na organizm ludzki. Oddziaływanie zanieczyszczeń pyłowych na organizm ludzki zależy od:
Wielkość cząsteczki pyłu
Cząstki o średnicy powyżej 10μm (pyły cementu, baru, żelaza, gipsu) zatrzymywane są głównie w jamie nosowo-gardłowej; powodują mechaniczne uszkodzenia śluzówki
Cząstki o średnicy od 1 do 10μm, około 5% dochodzi do pęcherzyków płucnych, reszta osadzana jest w oskrzelach, sprzyjając rozwojowi drobnoustrojów
Cząstki o średnicy poniżej 1μm są osadzane w pęcherzykach płucnych. Jest to tzw. frakcja respirabilna o największym znaczeniu chorobotwórczym Kształt cząsteczki pyłu
Skład chemiczny
Stopień rozproszenia cząstek pyłu
Właściwości morfologiczne
Stopień rozpuszczalności w płynach ustrojowych
Czas oddziaływania
Wrażliwość osobnicza
Drogi oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych na organizm ludzki:
Skóra - dotyczy pyłów rozpuszczalnych w tłuszczach
Układ pokarmowy
Układ oddechowy
Klasyfikacja według rodzaju działania:
Drażniące - nie powodują rozrostu tkanki łącznej włóknistej w płucach, nie zwiększają predyspozycji do gruźlicy płuc, nie powodują czynnościowego upośledzenia układu oddechowego, np. węgiel, żelazo, szkło, aluminium
Zwłókniające - powodują odczyn wytwórczy (rozrost) tkanki łącznej włóknistej w płucach, prowadząc do uszkodzenia anatomicznego i czynnościowego układu oddechowego i wtórnie krążenia, zwiększają predyspozycję do gruźlicy i nowotworów, np. kwarc, azbest, talk, kaolin
Toksyczne - działają ogólnie jako trucizny; wchłaniają się (po rozpuszczeniu) w płucach do ustroju, np. pyły zawierające ołów, kadm, siarkę, środki owadobójcze
Alergizujące - pochodzenia organicznego, np. bawełna, konopie, len, sierść zwierzęca, jedwab. Pochodzenia chemicznego, np. leki, pyły niektórych metali (arsen, miedź, chrom)

(…)

… - pochodzenia organicznego, np. bawełna, konopie, len, sierść zwierzęca, jedwab. Pochodzenia chemicznego, np. leki, pyły niektórych metali (arsen, miedź, chrom)
Kancerogenne - rakotwórcze - wchłonięte drogą oddechową lub przez skórę, metabolizują się, tworząc pochodne o działaniu mutagennych i kancerogennym, np. azbest, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzopiren, benzoantracen, cyklopentapiren…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz