Podstawy zdrowia środowiskowego

note /search

Przyczyny UV - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Rumień i oparzenie słoneczne Pierwszy, najszybciej zauważalny efekt to pojawienie się rumienia i oparzenia słonecznego czyli zaczerwienienie, pieczenie i podrażnienie skóry w wyniku zbyt długiego przebywania na słońcu bez zabezpieczenia. Za efekt r...

Wpływ hałasu - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka. Jego działanie można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: · bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne · pośrednie na układ nerwowy i psychikę · na zasadzie odruchu - na inne narządy Szkodliwość działania hałasu na org...

Choroby tropikalne i podróżowanie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Zasady ważne w tropiku Jedynie pokarm przygotowany na gorąco jest bezpieczny. Spożycie dania złożonego z surowych składników jest ryzykowne. Może być ono zakażone wirusami, bakteriami, pasożytami. Owoce, które rosną na drzewach (cytryny, banany, pomarańcze), są bezpieczne - ale pod warunkiem, że ni...

Dwutlenek siarki - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

DWUTLENEK SIARKI Gaz o ostrym, mdłym zapachu, rozpuszczalny w wodzie Ekspozycja na ten gaz powoduje skurcz oskrzeli i utrudnia oddychanie Jest głównie absorbowany w górnych drogach oddechowych, do pęcherzyków płucnych dociera tylko znikoma część Działa drażniąco na błony, aparat ochronny oka,

GMO - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Żywność genetycznie modyfikowana Mówiąc krótko jest to roślinna żywność, która ma zmieniony materiał genetyczny. Takim roślinom wszczepia się obce geny w celu uzyskania nowych, lepszych właściwości. Uzyskane w ten sposób pożywienie jest bardziej odporne na wirusy, gnicie, grzyby, poprawia smak produ...

Gruźlica - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

Gruźlicę wywołują Gram-dodatnie bakterie Mycobacterium tuberculosis, zwane prątkami Kocha (od nazwiska ich odkrywcy, Roberta Kocha, który je pierwszy opisał w 1882 r.). W zamkniętych pomieszczeniach prątki mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez długi czas, aż do ich usunięcia przez wentylację,...

Mikotoksyny - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

Mikotoksyny Mikotoksyny są produktami przemiany materii grzybów niższych ( pleśni ) licznych gatunków. Zwłaszcza rodzaje Aspergillus, Penicillium i Fusarin. Pikrotoksyny zanieczyszczają żywn...

Ochrona przed hałasem w środowisku

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Ochrona przed hałasem w środowisku. Działania dotyczące ochrony środowiska przed hałasem Cywilizacja niesie ze sobą hałas, to jasne. Na szczęście, stosuje się coraz więcej bezhałasowych rozwiązań w przemyśle i transporcie. A na co dzień sami musimy postarać się o ciszę, bo nikt tego za nas nie zrob...

Ołów - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

Ołów (Pb) Własności Zatrucie ołowiem to: brak apetytu, kolki i skurcze, nadciśnienie tętnicze krwi, nerwowość. Ołów blokuje enzymy biorące udział w syntezie hemoglobiny, przyśpiesza niszczenie

Ozon - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Ozon Cząsteczka złożona z trzech atomów tlenu Silny utleniacz Powstaje z tlenu w wyniku wyładowań atmosferycznych lub w reakcjach fotochemicznych pod wpływem promieniowania UV Źródłem ozonu mogą być również źle pracujące kopiarki ...