Szerzenie sie chorrób zakaźnych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szerzenie sie chorrób zakaźnych - strona 1

Fragment notatki:

Czynniki sprzyjające szerzeniu się chorób zakaźnych
-          zmiany struktury demograficznej związane z przedłużaniem czasu przeżycia zarówno zdrowych jak i chorych osób, oraz obecnością w populacji znacznej liczby osób dotkniętych chorobami przewlekłymi,
-          duże zagęszczenie ludzi,
-          klęski żywiołowe, katastrofy; ich wynikiem są ogólnie trudne warunki, w jakich znajduje się człowiek, ciężkie przeżycia psychiczne, niedożywienie, itp.,
-          niestabilność społeczna, polityczna i ekonomiczna przyczyniają się do zwiększenia strefy ubóstwa i niedożywienia oraz zmniejszenia odporności populacji narażonej;
-          stopień urbanizacji - z czego wynikają różnice w sposobie bytowania, warunkach pracy, warunkach społecznych, np. dur plamisty spotyka się głównie na wsi, a większe epidemie duru brzusznego spotyka się najczęściej w dużych miastach;
-          skażenie środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, zmiany zwyczajów żywieniowych polegające na zwiększeniu spożycia warzyw i owoców, „darów morza” oraz częstszym spożywaniu posiłków poza domem;
-          szeroka dystrybucja żywności pochodzącej z dużych przetwórni i dużych centrów handlowych wiąże się z ryzykiem powstania rozproszonych terytorialnie ognisk zachorowań;
-          wzrastająca liczba podróżujących - podróżujący stanowią jednocześnie źródło zakażenia, drogę transmisji i podatny organizm;
-          wiek - dzieci i osoby starsze powyżej 65 roku życia;
-          rodzaj wykonywanego zawodu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz