Geografia medyczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia medyczna - wykład - strona 1 Geografia medyczna - wykład - strona 2 Geografia medyczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GEOGRAFIA MEDYCZNA
1. Do mierników określających stan zdrowotny społeczeństwa zaliczamy:
• Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych. Wskaźnik ten określa
zarówno poziom wyżywienia, stan zdrowia kobiet jak i poziom oferowanych
usług medycznych
• Procent ludności mającej dostęp do wody pitnej i kanalizacji
• Liczba lekarzy przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców. W przypadku tego
wskaźnika należy pamiętać, że nie zawsze odzwierciedla on poziom
świadczonych usług medycznych (np. w krajach biednych, których nie stać na
przeznaczenie dużej ilości pieniędzy na podniesienie standardu świadczonych
usług)
• Średnia długość życia, na podstawie, której możemy wnioskować na temat
poziomu życia mieszkańców, jak i poziomu świadczeń medycznych – tak
profilaktyki zapobiegania jak i leczenia
Tabela. Mierniki określające stan zdrowotny społeczeństwa w wybranych krajach
ŁÓZKA
PRZECIĘTNA
LUDNOŚĆ
ŚMIERTELNOŚĆ
W SZPITALACH
DŁUGOŚĆ ŻYCIA
W
NIEMOWLĄT NA
KRAJ
NA 10 000
(2000/1)
PRZELICZENIU
1000 URODZEŃ
LUDNOŚCI
NA 1 LEKARZA
(2002)
M
K
(1999)
Japonia
77,7
84,6
3,0
525
131
USA
73,9
79,5
6,8
357
38
Niemcy
74,4
80,6
4,3
286
72
Polska
70,2
78,4
7,5
442
51
Bułgaria
67,4
74,9
13,2
286
104
Rosja
59,0
72,3
14,6
238
119
Indie
59,8
62,5
72,5
1 916
x
RPA
49,6
52,1
58,2
1 459
x
Meksyk
71,0
76,2
31,0
x
x
Opracowanie własne na podst. „Świat w liczbach 2004/2005” WSiP 2004
x- brak danych
2. Wśród chorób często występujących na świecie możemy wyróżnić:
• Malaria – choroba wywołana specyficznymi warunkami środowiska
naturalnego. Występuje w strefie międzyzwrotnikowej. Jest to „choroba
zakaźna, przenoszona przez komary widliszki, wywoływana przez
pierwotniaki rodzaju Plasmodium. Choroba odpowiedzialna za milion zgonów
rocznie na całym świecie. Cechą charakterystyczną są rzuty choroby
występujące w zależności od wywołującego ją pierwotniaka w cyklach 24, 48
lub 72 godzinnych. W ciężkich zakażeniach choroba bywa bardzo
niebezpieczna: dochodzi do blokady naczyń krwionośnych w mózgu, rozpadu
krwinek czerwonych (malaria złośliwa). Pierwotniak przechodzi cykl
rozwojowy w organizmie chorego, dlatego rzuty choroby u osób, które
przeszły malarię i były niewystarczająco leczone, zdarzają się także miesiące i
lata później. Z wszystkimi podejrzanymi objawami, zwłaszcza występującymi
po powrocie z egzotycznych podróży należy zgłaszać się do lekarzy
specjalistów chorób zakaźnych lub bezpośrednio do Instytutu Medycyny
Morskiej i Chorób Tropikalnych w Gdyni”
(źródło 1). Uodpornienie się komarów na szeroko stosowane środki
owadobójcze spowodowało wzrost zagrożenia tą chorobą.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Źródło: Internet http://www.well.ox.ac.uk/ich/images/malaria_2002.jpg

Gruźlica – jest chorobą spowodowaną niedożywieniem, brakiem dostępu
do czystej wody pitnej i brakiem opieki medycznej. Można powiedzieć, ze
to choroba ludzi biednych, spowodowana złą sytuacja bytową. Najbardziej
narażone są na nią osoby niedożywione i nieszczepione. „Gruźlica płuc
przenoszona

(…)

… wyższa niż w krajach
rozwiniętych Europy Zachodniej. Przypada na nie 95% nowych
zachorowań i 98% zgonów z powodu gruźlicy. Wiąże się to przede
wszystkim z nędzą, migracją zarobkową, ale wynika także z szerzenia się
w krajach Afryki i Azji zakażenia wirusem HIV.
Jak się okazuje, spośród 31 milionów osób zakażonych wirusem HIV w
1997 r., 1/3 była jednocześnie zakażona prątkiem gruźlicy. Zakażenie
wirusem…
… przerzucając na nią swoją dolegliwość.
Prowadziło to do licznych gwałtów. Zarażone dziewczęta, wypędzane z
wiosek, zasilały rzesze prostytutek. Błędne koło się zamyka!!” Źródło:
Sachs A., 1995. Świat, w którym żyjemy. Trendy kształtujące naszą
przyszłość. Książka i Wiedza, Warszawa, 1995, s. 50-52”(źr. 17)
HIV/AIDS w Afryce (http://www.aidsandafrica.com/aids%20graphic.jpg)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
http://hlperson.com/mt/archives/AIDS%20in%20Africa.png

SARS – jest to choroba odzwierzęca. „SARS (od ang. Severe Acute
Respiratory Syndrome - Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej)
jest to rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło
się w końcu 2002 roku w prowincji Guangdong, na południu Chin.
Informacje o tej nowej chorobie pojawiły się dopiero wtedy gdy
zachorowali pierwsi pacjenci w Hongkongu i Wietnamie. Pierwszy raz
rozpoznał chorobę lekarz WHO, Carlo Urbani, który diagnozował 48letniego biznesmena z nieznanym schorzeniem wyglądającym na zapalenie
płuc, sam zaraził się od niego i zmarł 29 marca 2003 roku w Tajlandii. Po
pewnym czasie choroba rozprzestrzeniła się drogą podróży lotniczych na
inne kraje świata. Do chwili obecnej…
…://www.nathnac.org/pro/factsheets/cholera.htm
Występowanie cholery 2002-2003 http://www.nathnac.org/pro/factsheets/cholera.htm

dżuma – „Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, przenoszone
przez bytujące na szczurach pchły. Występuje w dwóch głównych
postaciach: płucnej i dymienicznej. Postać płucna jest powikłaniem postaci
dymienicznej, charakteryzującą się przeniesieniem zakażenia na płuca. Jest
PDF created…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz