Genetyk grzybów - strona 2

Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Genetyk grzybów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

Podstawczaki Genetyka Coprinus - Czernidłak Kiedy wytworzy kapelusz, to w ciągu kilku godzin wytwarzajzarodniki, nadające czarny kolor kapeluszowi. Potem owocniki ulegają autolizie, czyli czas życia owocnika jest bardzo krótki. 1. Coprinus- dobry model badawczy, bada się: Funkcjonowanie typów p...

Genetyka grzybów, Przekazywanie sygnału cAMP - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Genetyk grzybów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Przekazywanie sygnału cAMP: cAMP, cykliczny AMP lub 3'5'-cykliczny adenozynomonofosforan bierze udział w wielu realckacj biochemicznych jako element transdukcji sygnału jest syntetyzowany przez cyklazę adenylowa i degradowany przez fosfodies...

Genetyka grzybów, Regulacja biosyntezy - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Genetyk grzybów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Regulacja biosyntezy AF jest skomplikowana i należy ją podzielić na 3 części: regulacja wewnątrz klastra biosyntezy AF AF to pierwszy grzybowy metabolit wtórny, dla którego opisano ułożenie genów w klastrze DNA (70kb zasad) aflS i aflR - geny regulatorowe, Identyczny klaster u A. parasiticus, flav...

Genetyka grzybów, Transformacje - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Genetyk grzybów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Transformacje: Konidia Protoplasty Inkubacja z wprowadzonym DNA lub wstrzeliwanie Wysiew na podłoża selekcyjne ze stabilizatorem osmotycznym (żeby nie pękały protoplasty) 5.1 Markery selekcyjne: Higromycyna: Gen bakteryjny fosforylazy higro...

Genetyka grzybów, Wyciszanie genów u grzybów strzępkowych - omówienie...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Genetyk grzybów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Wyciszanie genów u grzybów strzępkowych Późno rozwinięty dział Rozwój dopiero po odkryciu zjawiska interferencji RNA - iRNA 1. RIP Proces typowy dla grzybów proces oparty na homologii, który powoduje mutację powtarzającego się DNA często prowadzi do epigenetycznego wyciszana zmutowanych sekwenc...