Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie - strona 1 Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie - strona 2 Genetyka grzybów, Podstawczaki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawczaki
Genetyka Coprinus - Czernidłak
Kiedy wytworzy kapelusz, to w ciągu kilku godzin wytwarzajzarodniki, nadające czarny kolor kapeluszowi.
Potem owocniki ulegają autolizie, czyli czas życia owocnika jest bardzo krótki.
1. Coprinus- dobry model badawczy, bada się:
Funkcjonowanie typów płciowych
Podstawczaki są unikalne, gdyż mają multialleliczne geny typów płciowych
Tylko niektóre etapy cyklu C.cinereus są podatne na manipulacje genetyczne.
Dostępne są liczne mutanty metaboliczne.
Dlaczego poznanie procesów płciowych jest tak ważne?:
Umożliwiłoby np. wyhodowanie borowika na szalce w laboratorium
2. Cykl życiowy Coprinus cinereus:
1) Powstają basidiospory 2) Mogą one dawać albo strzępkę monokariotyczną, który to monokarion może wytwarzać oidia (rodzaj zarodników), albo basidiospory upadają na odpowiednie podłoże, kiełkują i dają strzępki
3) Jedna strzępka ma białe jądro, druga czarne. Strzępki ulegają fuzji i tworzy się dikarion. 4) Tworzy się komórka clamp po fuzji - charakterystyczna komórkka, sprzążka 5) Jedno z jąder przechodzi z komórki szczytowej do przedszczytowej poprzez komórkę clamp
6) Komórka clamp się zamyka - żeby już nic nie przechodziło
7) W odpowiednich warunkach naświetlania i temp powstaje owocnik 8) Dochodzi się do zlania 2 jąder 9) Mejoza 10) Powstają basidiospory
W jaki sposób z dikarionu powstaje owocnik?:
Węzeł strzępek zalążnia trzon z kapeluszem (dojrzewanie spor) wyrzucanie basidiosporautoliza owocnika
Monokarion i dikarion można odróżnić na podstawie:
1) Różnic w wielkości komórek
2) Kąta rozgałęzienia strzępek
3) Tempa wzrostu
4) Występowania komórek clamp
3. Warunki wzrost C.cinereus:
37stC- normalny wzrost - strzępki na płytce
25-27stC z 16h naświetlania i 8h cyklem ciemności - powstanie ciał owocowych.
Na pojedynczym ciele owocowym znajduje się 107-108 basidiów, ok. 85% znajduje się na tym samym etapie rozwoju.
Każde ciało owocowe rozwija się z pojedynczej komórki dikariotycznej.
Tworzenie dikarionu:
1) Oba jądra ulegają podziałowi
2) Jedno z jąder wchodzi do komórki clamp w miejscu styku
3) Następuje odcięcie clamp do reszty komórki, w której uprzednio było jądro, które przeszło
4) W tym miejscu powstaje ściana komórkowa oddzielająca komórki


(…)

… sporulację.
Mono i dikariony produkują chlamidospory (gruba ściana kom - odporne na środowisko).
6. Screening bibliotek genomowych:
Praktyczna metoda izolacji genów.
1) Bierzemy plazmid, który dobrze się replikuje (miejsca ori).
2) Do plazmidu wklinowujemy pocięty genom grzyba (enzymami restrykcyjnymi tniemy genom grzyba).
3) Powstaje pula plazmidów, z których każdy plazmid ma inny fragment genomu grzyba (równolegle tniemy 2 genomu 2 rodzajami restyktaz - zapobieganie przerwaniu jakiś genów i pominięcia ich).
4) Otrzymujemy szczep mutanta, nierosnący na podłożu minimalny. 5) Transformujemy go różnymi plazmidami. 6) Namnaża się plazmid i daje produkt - białko. 7) Szczep który odzyska zdolność wzrostu- skomplementowaliśmy cechę - genom cały mamy. 8) Gen z tego plazmidu sekwencjonujemy i wiemy…
… za co on odpowiada.
7. Geny metaboliczne stosowane przy transformacjach:
trp3, trp3iar oporność na antymetabolit 5-fluoroindol
Geny stosowane przy transformacjach:
Stworzono fenotyp (dominujący) oparty na fuzji bakteryjnego genu oporności na higromycynę z promotorem i terminatorem genu tubuliny C.cinereus (sam gen nie wystarczy! Musi być promotor i terminator).
8. Jak wprowadzamy bakteryjny gen oporności do grzyba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz