Genetyk grzybów

note /search

Genetyk grzybów, Inne markery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Inne markery - negatywna selekcja (czyli poszukiwanie komórek, które straciły plazmid) Normalne komórki z genem can1+ są wrażliwe na kanawalię - nie rosną na podłożu z kanawaliną Jeśl...

Genetyka grzybów, Mechanizmy supresorowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

1 Mechanizmy supresorowe: 1) Supresor koduje białka, które stabilizują produkt mutanta Supresja spowoduje to, że białko stanie się stabilne, dlatego, że jeżeli dostarczymy duże ilości niestabilnego białka (jedna z teorii). 2) Supresor przywraca interakcję pomiędzy produktem mutanta a jego partnere...

Genetyka grzybów, Analiza tetrad - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Analiza tetrad U C.cinereus poznano ponad 100 markerów: Szlaki metaboliczne Oporność na antymetabolity Wzrost strzępkowy Rozwój ciała owocowego Naprawa DNA 10 grup sprzężeń 11.1 Kariotypowanie elektroforetyczne u C.cinereus: Oznacza si...

Genetyka grzybów, Analizy genetyczne Aspergillus - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Analizy genetyczne Aspergillus: Rekombinacje mejotyczne i mitotyczne: 3.1 Rekombinacje mejotyczne: U A.nidulans częstość rekombinacji mejotycznych jest bardzo wysoka. Przydatna przy sekwencjonowaniu genomu - oznaczania kolejności genów Mapa genetyczne- 4000 jednostek Rekombinacje mitotyczne zac...

Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

Biosynteza aflatoksyn - regulacja na poziomie genetycznym Metabolizm wtórny: Tu produkowane aflatoksyny Pojecie trudno definiowane Cecha charakterystyczna grzybów strzępkowych Duża różnorodność produkowania metabolitów Popularna definicja: metabolity wtórne nie są wymagane do wzrostu, ale popr...

Genetyka grzybów, Mutacje punktowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Mutacje punktowe: Ponieważ istnieją liczne trudności w pracy z mutacjami o charakterze letalnym, częściej stosuje się prostsze mutacje tzw mutacje punktowe, które zmieniają funkcje genu, ale jej nie pozbawiają. Mutanty takie otrzymuje się poprzez ...

Genetyka grzybów, Mutagenizacja gatunku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Mutagenizacja gatunku 2.1 Mutanty- mutagenizacja zarodników promieniowaniem UV: 1) Stosuje się taką dawkę promieniowania, aby osiągnąć ok. 50% przeżywalności 2) Następuje wtedy redukcja żywych jąder w konidium do 1 3) Dokonuje się selekcji: a) Pozytywna (bezpośrednia): Na podłożu selekcyjnym b...

Genetyka grzybów, Mutanty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Mutanty: Otrzymywanie mutantów: Do mutagenizacji wykorzystuje się takie szczepy, które są kompatybilne ze szczepami wyjściowymi znajdującymi się w laboratorium. Do badań wykorzystuje się najczęściej A.nidulans veA1- szczep z Glasgow charakteryzujący się krótkimi konidioforami. Mutagenizacja UV: ...

Genetyka grzybów, Neurospora crassa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1911

Neurospora crassa 1. Podstawowa charakterystyka gatunku 1.1 Neurospora - charakterystyka rodzaju: Problem w piekarnictwie - szybkie rozmnażanie Obfite zarodnikowanie Pomarańczowa warstwa na materii organicznej Biała grzybnia, pomarańczowe/żó...