Genetyka grzybów, Mutanty wpływające na geny typów płciowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka grzybów, Mutanty wpływające na geny typów płciowych - omówienie - strona 1 Genetyka grzybów, Mutanty wpływające na geny typów płciowych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Mutanty wpływające na geny typów płciowych
Mutacje w genach A i B umożliwiają tworzenie szczepów, pozwalających na prowadzenie badań na późnych etapach rozwoju.
Mutacje wewnątrz locus A (Amut):
Powstaje grzybnia charakteryzująca się brakiem fuzji komórek clamp i zredukowaną liczbą odiów.
Analizy molekularne mutacji w genie A u C.cinereus- delecja chromosomalna wewnątrz kompleksu genów A powodująca fuzję ramek pomiędzy HD2 i HD1.
Mutacje w genach B (Bmut):
Nie mają oczywistego fenotypu.
Mutacje w genach B powodują wzrost zróżnicowania genów kodujących białka receptorowe:
Receptor staje się konstytutywnie aktywny
Zahamowanie specyficzności receptora
Mutanty podwójne - AmutBmut: grzybnia przypomina prawidłowy dikarion (komórki dwujądrzaste, połączenia clump, płodne ciała owocowe).
Dla C. cinereus - Bsiodiomucota - dikarion jest stabilnym stanem
Szczepy AmutBmut mogą być krzyżowane z innymi monokarionami, dzięki czemu można lokalizować nowe mutacje na chromosomach.
U C.cinereus zidentyfikowano 3 geny odgrywające tu kluczową rolę:
clp1- niezbędny do formowania połączeń clamp w szczepie AmutBmut, aktywuje geny A
pcc1- powstają niepołączone komórki clamp i normalnie owocujące ciała owocowe. Gen pcc1 może być represorem szlaku A, a represja ta jest znoszona przez indukcję clp1.
hmg1- jest kolejnym przedstawicielem czynników tranksrypcyjnych rodziny posiadającej domenę HMG i bierze udział w rozwoju regulowanym przez geny B.
12.2 Ad. 2) Mutacje wpływające na rozwój ciał owocowych:
Rozwój ciał owocowych powoduje zmianę w strzępkowym wzroście grzyba i powstaje wielostrzępkowa struktura złożona z różnych typów komórek.
Na rozwój ciał owocowych mają wpływ warunki:
Środowiskowe
Światło - ma znaczenie na samym początku (tworzenie węzła i małych owocników, a potem już tylko raz, gdy wychodzą na powierzchnie ziemi grzyby)
Temperatura
Grawitacja
Owocowanie zaczyna się gdy pojawi się węzeł strzępek, umożliwiający wzrost podstawy, w której różnicują się wszystkie komórki ciała owocowego.
Dojrzewanie ciała owocowego- istnieją 4 niezależne szlaki prowadzące do:
Wydłużania trzonu
Rozwoju blaszek
Sporulacji
Autolizy kapelusza
Zablokowanie jednego z tych szlaków nie ma wpływu na trzy pozostałe.
Tylko 2 mutanty ciała owocowego poddano analizom genetycznym:

(…)

….
Mutanty eln2:
Koduje białko podobne do cytochromu P450, odgrywające rolę na wczesnym etapie różnicowania ciała owocowego.
Są to mutanty nie wydłużające się z charakterystycznymi krótkimi trzonkami.
12.3 Ad. 3) Mutanty wpływające na naprawdę DNA i mejozę:
Badanie współzależności pomiędzy szlakami naprawy DNA i rekombinacją mejotyczną.
Stwierdzono, że defekty w mejozie i sporulacji - biały kapelusz bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz