Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie - strona 1 Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie - strona 2 Genetyka grzybów, Biosynteza aflatoksyn - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Biosynteza aflatoksyn - regulacja na poziomie genetycznym
Metabolizm wtórny:
Tu produkowane aflatoksyny
Pojecie trudno definiowane
Cecha charakterystyczna grzybów strzępkowych
Duża różnorodność produkowania metabolitów
Popularna definicja: metabolity wtórne nie są wymagane do wzrostu, ale poprawiają przeżywalność grzyba w jego naturalnym środowisku
Keller stwierdził „bardzo trudne jest zdefiniowanie metabolitów wtórnych, a jeszcze trudniej jest poznać jego rolę biologiczną”
1. Metabolizm wtórny u Aspergillus
U A. oryzae jest 48 białek NRPSs (peptydy nierybosomalne)
U A. fumigatus jest przynajmniej 26 różnych klastrów metabolizmu wtórnego
Metabolity wtórne
Korzystne
Niekorzystne
Penicyliny
Mykotoksyny
Lovastatyna
Aflatoksyny
Aflatoksyna:
Powoduje chorobę Turkey-X
Badana już od ponad 50 lat
Mała stabilna cząsteczka, która skaża większość zbóż kolonizowanych przez Aspergillus
Działanie toksyczne kancerogenne
W USA straty spowodowane skażeniem żywności AF sięgają rocznie 270 mln $
Metabolity wtórne:
Metabolity zawdzięczają swoją różnorodną strukturą wielu szlakom metabolicznym zaangażowanym iw ich biosyntezę i różnorodności wielofunkcyjnych białek jak PKSs i NRPSs.
Istnieje przynajmniej kilka szlaków produkcji metabolitów wtórnych, w których najczęściej występująca klasa są poliketydy
Aflatoksyna (poliketyd) i aflatrem (peptyd nierybosomanly) produkowane przez różne gat. Aspergiillus
AF to najlepiej scharakteryzowany grzybowy metabolit wtórny. Geny biosyntezy AF są regulowane przez regulator aflR, znajdujący się w 70kb klastra DNA w pobliżu telomery chromosomu 3. .
Drugim bardzo ważnym regulatorem biosy nety aflatoskyn jest regulator aflS
AF produkuje kilka gat. Aspergillus
2. Biosynteza aflatoksyn:
sterigmatocystyna (ST) wydzielana jest przez wiele gatunków Aspergillus (grzybów)
przekształcana jest do metylosterigmatocystyny (OMST) przez enzym kodowany przez gen aflP, ta metylowana pochodna przekształcana jest albo do aflatoksyn B1 lub B2 lub G1 lub G2 (przez enzym kodowany przez gen aflU lub aflQ).
W klasterze biosyntezy aflatoksyn (klaster AF) w genomach Aspergillus odkryto:
Duplikacje klastra AF w genomach Aspergillus.
Odkryto że klastry są zduplikowane, większość genów występuje przynajmniej 2x, żeby biosynteza


(…)


biosynteza AF jest regulowana na wielu poziomach
specyficznych dla szlaku lub
niespecyficznych dla szlaku (podobne do sposobu regulacji wszystkich metabolitów wtórnych)
Zastosowanie narzędzi genetycznych pozwoliło stwierdzić (genetyka i genomika), poszerzyło naszą wiedzę na temat mechanizmów regulatorowych. Okazało się że oprócz regulacji szlaku AflR istnieje także wiele innych mechanizmów regulatorowych.
Na biosyntezę AF wpływają liczne czynniki środowiskowe:
naświetlenie
temperatura
stadium rozwoju grzyba
pH
4. Mikromacierze: mamy taką płytkę wyglądająca jak szkiełko mikroskopowe, gdzie są małe dziurki dodajemy wyznakowane mRNA do poszczególnych dziurek w zależności ile jest danego genu jest odpowiednie świecenie, tą metodą można było badać, zanim weszła w życie proteomika, poziom ekspresji genów,
Wady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz