Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 89

Pojęcie organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Pojęcie organizacji A. K. Koźmiński i A. M. Zawiślak; organizacje są: uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi, w których splatają się wysoce probabilistyczne elementy społeczne ze znacznie łatwiej przewidywalnymi, pozbawione wyraźnych i sztywnych granic, mają zdolność doskonalenia się, ...

Władza w organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

WŁADZA Organizacja - system relacji władzy między poszczególnymi aktorami (jednostkami lub grupami). Władza jest wynikiem dysponowania przez każdego z partnerów zaangażowanych w te relacje pewnym marginesem swobody, tzn. większą lub mniejszą możliwością odrzucania wymagań formułowanych przez innych...

Zarządzanie administracyjne, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1701

Zarządzanie administracyjne Podejście do zarządzania koncentrujące się na zarządzaniu całą organizacją. Głównymi twórcami kierunku: Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber, Chester Barnard...

Organizacja jako system, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Cechy organizacji jako systemu: Każda organizacja może być rozpatrywana jako specyficzny system społeczno - techniczny. Dlatego również można określić podstawowe cechy organizacji jako systemu: Organizacje są systemami otwartymi, tzn. stale prowadzą z otoczeniem wyminę dóbr materialnych, energii i...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 4, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Wykład IV Problemy związane z praktycznym wydawaniem zmian: Usprawnienia (systemowe, organizacyjne)- przymusowe by utrzymać się na rynku Restrukturyzacja- zmiana struktur, ich usprawnienie. Proces takiego dostosowana organizacji ekonomicznego, finansowego, i technicznego który najlepiej odpowiada...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 1, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

Żuk, Zarządzanie przedsiębiorstwem, wykład 1, (Sem. V) ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Celem działalności firmy jest maksymalizacja zysku Dobry kierownik powinien zysk inwestować by jego firma się rozwijała WYKŁAD I 14.10.2008. Przedsiębiorstworeakcja na otoczenieadaptacja lub innowacjaciągłoś...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 2, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Wykład 2 Rodzaje kultury organizacyjnej według I. Ansofa: Kultura stabilna- najgorsza gdyż potrzebny najsilniejszy sygnał by wywołać zmianę. Charakterystyczne jest zapatrzenie w przeszłość, dopiero gdy dociera do organizacji kryzys, dopiero wtedy zaczyna ona działać i wprowadzać zmiany. Takie orga...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 3 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434

WYKŁAD III 21.10.2008 Wg Martza (?) zarządzanie zmianą wymaga 5 elementów: Rozpoznanie potrzeby Czynniki zewnętrzne- oddziaływanie korporacji innowacje czynniki wewnętrzne- zmiana technologii zmiana w cyklu życia produktu zmiana...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 5 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

WYKŁAD V 28.10.2008 Rodzaje obszarów restrukturyzacji: Zmiany zakresu działania: Rynkowy: zmiany w popycie Pojawiają się nowe możliwości wzrostu, postęp techniczny, usuwa się stare rozwiązania i wprowadza nowe. Zdobycie nowej dziedziny Zmiany z zakresu kapitału/struktury kapitałowej tzw. Rest...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 6, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

WYKŁAD VI 04.11.2008 Program restrukturyzacji jest elementem strategii, musi być on dostosowany do założeń strategicznych. Zarządzanie operatywne to zarządzanie bieżące, wydawanie wielu decyzji na odzień. Program restrukturyzacji jest wdrażany poprzez codzienne decyzje. Cele restrukturyzacji: Z...