Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 2, (Sem. V)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 2, (Sem. V) - strona 1 Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 2, (Sem. V) - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2
Rodzaje kultury organizacyjnej według I. Ansofa:
Kultura stabilna- najgorsza gdyż potrzebny najsilniejszy sygnał by wywołać zmianę. Charakterystyczne jest zapatrzenie w przeszłość, dopiero gdy dociera do organizacji kryzys, dopiero wtedy zaczyna ona działać i wprowadzać zmiany. Takie organizacje przeważnie po paru kryzysach kończą swoją działalność.
Kultura reaktywna- przedsiębiorstwa reagują już w momencie gdy zaczynają się pogarszać wyniki. Zazwyczaj są to organizacje już dość dobrze umocnione na rynku, jednak już pierwsze objawy osłabienia wskaźników motywują je do działania. Mają większe szanse przejścia przez kryzys, jednak ich los w dużej mierze zależy od otoczenia. Kultura antycypacyjna- widzenie tego co będzie i przygotowanie się na to co przyjdzie. Badają najbliższą przyszłość i starają się ją przewidzieć by podjąć odpowiednie decyzje. Stara się zareagować kiedy jeszcze nie ma strat.
Kultura eksploracyjna- organizacje są nastawione na zmiany. Z reguły są to organizacje młode, wiedzą że jedyne co jest pewne w firmie to jest to że musi się ona stale zmieniać bo rynek się stale zmienia. Organizacje obserwują otoczenie w kontekście co nowego zrobić, żeby dogodzić klientom. Charakterystyczną cechą jest szybkość działania. Firmy o tej kulturze organizacyjnej odnoszą sukcesy.
Kultura kreatywna- jest taka sama jak kultura eksploracyjna jednak zawiera się w niej jeszcze jeden element. Mianowicie organizacje te kreują zmiany, starają się być innowacyjne, są liderami na rynku, mają pieniądze na badania by wymyślać nowości innowacyjne.
Skłonność organizacji do zmian to coś co się wypracowuje. Jest to także typ kultury organizacyjnej..
Temat: Jeśli się zmieniamy to jak??
Zmiany stopniowe- w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Mistrzami takich zmian są japończycy, wg nich jest to stałe doskonalenie, pracownicy zgłaszaja propozycje usprawnień na swoich stanowiskach pracy. Ciągłe wprowadzanie tych zmian do praktyki.
Zmiany radykalne (łamiące strukturę)- w rzeczywistości pojawiają się gwałtowne zmiany w otoczeniu.
Co wywiera zmiany radykalne:
Nieciągłość w otoczeniu instytucjonalnym, np. zmiany prawa, zmiany polityczne, zmiany technologiczne, wprowadzanie nowych podatków.
Zmiany w cyklu życia produktu- jeśli nie wymyślimy czegoś nowego, lepszego to przestaniemy istnieć na rynku.
Poważne zmiany wewnątrz firmy np., zmiany właścicieli, zmiany orientacji produkcji, radykalna zmiana kadrowa połączona ze zmianą strategii.
Zmiany radykalne obejmują przede wszystkim:
Zmianę misji/celu strategicznego
Zmianę podstawowych wartości firmy


(…)

… polega przede wszystkim na uświadamianiu członkom organizacji, że będziemy zmieniać.
Faza wdrażania zmian
Faza zamrażania- przekonanie wszystkich, także przez dalsze szkolenia i akcje informacyjne, że to co jest, jest dobre. Przyzwyczajanie ludzi do tego nowego układu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz