Zarządzanie strategiczne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5348
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - wykłady - strona 1 Zarządzanie strategiczne - wykłady - strona 2 Zarządzanie strategiczne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie strategiczne, halina piekarz, a.stabryła, dynamika otoczenia, otoczenie bliższe, otoczenie dalsze, harvardzka koncepcja rozwijania strategii, grupy interesów i ich oczekiwania, strategia, etapy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna, analiza, etapy rozwoju analizy strategicznej, analiza makrootoczenia, segmenty makrootoczenia, koncepcje analiz makrootoczenia, szczegółowe metody analizy makrootoczenia, rodzaje metod scenariuszowych, tuba scenariuszy, ogólna procedura sporządzania scenariuszy przyszłości organizacji, otoczenie konkurencyjne (sektorowe), sektor, analiza sektorowa, metody analizy strategicznej, wykresy luk strategicznych, analiza pięciu sił portera, sektor, fazy życia sektora, schemat oceny wartości sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczeń, wykres krzywej doświadczeń, efekt doświadczeń jest konsekwencją, analiza potencjału, wartość danego produktu, metody oceny potencjału organizacyjnego, cykl życia produktu, metody portfelowe, macierz bcg, macierz szans i zagrożeń, macierz mckinseya (general electric), porównanie wybranych metod portfelowych, kluczowe czynniki sukcesu, kluczowe kompetencje, model łańcucha wartości, ogólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa, analiza swot, architektura firmy, taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmian, reengineering, proces, charakterystyka strategiczna karta wyników.

Zarządzanie strategiczne - wykłady
prof. Halina Piekarz
Literatura:
A.Stabryła „Zarządzanie strategiczne”
Zarządzanie strategiczne - proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju, a także by zabezpieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach nieciągłości.
dynamika otoczenia
duża
OTOCZENIE: przeszkadzająco-oddziałujące
ORIENTACJA: rynkowa
ZARZĄDZANIE: marketingowe
Malejąca autonomia przedsiębiorstwa coraz silniej ograniczana przez różnicujące się rynki w kraju i na świecie
KIEROWNIK - generalista
Lata 1930 - 1970
OTOCZENIE: „burzliwe pole”
ORIENTACJA: globalna
ZARZĄDZANIE: strategiczne
Ograniczona autonomia przedsiębiorstwa wyznaczona przez globalną konkurencję, państwo i społeczeństwo
SUPERBOSS - generalista/specjalista
Lata 1970 - ????
mała
OTOCZENIE: spokojno-zestrukturalizowane
ORIENTACJA: produkcyjna
ZARZĄDZANIE: funkcjonalne
Duża autonomia przedsiębiorstwa ograniczona głównie przez konkurencję cenową
KIEROWNIK - specjalista
Lata 1880 - 1930
OTOCZENIE: spokojne - przypadkowe
ORIENTACJA: przedsiębiorcza
ZARZĄDZANIE: przez doświadczenie i intuicję kierowniczą
Bardzo duża autonomia przedsiębiorstwa, które uważa się za główny instrument postępu technicznego
PRZEDSIĘBIORCA - właściciel
Lata 1820 - 1880
wysoki
niski
stopień zestrukturalizowania relacji organizacja - otoczenie
Zarządzanie:
sztuka osiągania celów z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi
definiowanie celów organizacji poprzez procesy decyzyjne
proces skierowany na osiąganie nowych, dodatkowych efektów synergicznych
...
Otoczenie bliższe:
...
...
...
lokalne władze administracyjne
agencje rządowe
lokalne grupy nacisku
instytucje finansowe
organizacje pozostające w sojuszach
zawiązki i zrzeszenia zawodowe
właściciele
Otoczenie dalsze:
makroekonomiczne
naturalne (przyrodnicze)
polityczne
prawne
ekologiczne
...
Harvardzka koncepcja rozwijania strategii

(…)

… szybsze niż w przedsiębiorstwie
opinie ekspertów (metoda delficka) - bazuje na opiniach ekspertów zbieranych w formie ankiet
metody scenariuszowe - służą analizie nieciągłych zmian otoczenia; występowanie takich zmian zmusza do uwzględnienia wielowariantowych przewidywanych stanów otoczenia; metody scenariuszowe nie dają dokładnego obrazu przyszłości, ale zmuszają do przewidywania wpływu zmian…
… do sektora
łatwy
możliwy
bardzo trudny
brak zainteresowania
Schemat oceny wartości sektora.
Punktowa ocena atrakcyjności sektora.
Mapa grup strategicznych - jest narzędziem analizy konkurencji wewnątrz sektora. Stosowane kryteria identyfikacji to: specjalizacja, marka, rodzaj kanałów dystrybucji, koszty, polityka cenowa.
Znajomość mapy grup strategicznych pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania:
jakich…
… byli zadowoleni?
perspektywa rozwoju - jak zachować zdolność do ciągłego rozwoju i doskonalenia?
W celu dostosowania się (adaptacji) do tych nowych warunków walki konkurencyjnej należy na poziomie decyzji strategicznych nie tylko uwzględniać (jak dotąd) tradycyjne mierniki rachunkowości finansowej (np. stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, zysk operacyjny) ale również nowe mierniki takie jak: stopień…
… strategiczną wnętrza (potencjału) firmy
zestawienie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron
budowa opcji strategicznych
Etapy rozwoju analizy strategicznej:
...
Analiza makrootoczenia:
Makrootoczenie - nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw - tworzy im różne warunki zależne od regionu, branży, sektora itp.
Segmenty makrootoczenia:
otoczenie ekonomiczne - wyznaczane przez kondycję gospodarki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz