Wykład - zmiany w organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zmiany w organizacji - strona 1 Wykład - zmiany w organizacji - strona 2 Wykład - zmiany w organizacji - strona 3

Fragment notatki:

ZMIANY W ORGANIZACJI
Istota i przyczyny zmian
Istotą zmian jest celowe i świadome działanie polegające na przejściu ze stanu dotychczasowego do stanu jednoznacznie innego. Zmiana ma spowodować trwałą korektę lub modyfikację w stosunkach między ludźmi, w strukturze rzeczowej organizacji oraz w relacjach między ludźmi a także pomiędzy ludźmi z zasobami rzeczowymi w określonym czasie i przestrzeni. Zmiana powinna przyczyniać się do bardziej efektywnego działania organizacji.
Przyczyny zmian:
przyczyny wewnętrzne, np. ewolucja struktury organizacyjnej, odpływ kwalifikowanych kadr z organizacji;
przyczyny zewnętrzne (pośrednio wpływają na zmiany wewnątrz organizacji) - zmiany w otoczeniu organizacji.
Rodzaje zmian
ze względu na moment powstania idei zmiany:
zmiana samoistna to taka zmiana, której idea powstaje w organizacji, która sama przewiduje konieczność jej dokonania i podejmuje działania wyprzedzające;
zmiana wymuszona jest podyktowana przez warunki występujące w otoczeniu, a organizacja reaguje jedynie na wytworzona sytuację.
ze względu na rozmiary zmian:
zmiana zachowawcza, której celem jest niedopuszczenie do obniżenia dotychczasowego stopnia dostosowania organizacji do otoczenia (dokonuje się zmian, aby zachować dotychczasową sprawność i stan relacji z otoczeniem);
zmiana rozwojowa zapewniająca postęp organizacji, poprawiająca sytuację wewnętrzną i zewnętrzną organizacji.
ze względu na ocenę efektu zmian:
zmiana pozytywna ma miejsce wówczas, gdy realne wyniki użyteczne są wyższe od poniesionych nakładów;
zmiana negatywna, gdy realne wyniki użyteczne są niższe od poniesionych nakładów.
Bariery wprowadzania zmian
bariery techniczno-ekonomiczne - zmiany i nowe inwestycje wymagają nakładów finansowych, a konkurencja narzuca krótki czas ich dokonania. W warunkach gospodarki rynkowej bariery techniczno-ekonomiczne najczęściej można pokonywać dysponując własnymi środkami finansowymi lub odpowiednimi środkami z innych źródeł.
bariery polityczne i prawne - decydują, ale w zakresie samodzielności organizacji i jej rozwoju, tzn. model państwa zakłada autonomię organizacji albo ją ogranicza. Model polityczny znajduje przełożenie na kształt rozwiązań prawnych. W związku z istnieniem prawa niskiej jakości mogą powstawać bariery biurokratyczne.
bariery organizacyjne - sprawy wewnętrzne (struktura i organizacja pracy) mogą sprzyjać zmianom w mniejszym lub większym stopniu. Istotne jest np. nastawienie pracowników i kadry kierowniczej, sprawność systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji.

(…)

… zatrudnionych;
ułatwianie i wsparcie - opieka roztaczana przez organizację nad jej uczestnikami, udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom organizacji (np. udzielenie dodatkowego urlopu, pomoc psychologiczna);
negocjacje - dają podwładnym poczucie podmiotowości, umożliwiają tworzenie nowej kultury organizacyjnej;
kooptacja jest to metoda polegająca na powierzeniu wybranej osobie określonej roli…
… przedsiębiorstwa albo najistotniejszych elementów jego działalności tak, aby osiągnąć poprawę w zakresie podstawowych mierników sprawności (np. jakości).
Lean management (odchudzone zarządzanie) jest to metoda zarządzania ukierunkowana na przeciwdziałanie wszelkiemu marnotrawstwu w przedsiębiorstwie. To stały proces prowadzony w celu wyeliminowania elementów, które nie pozwalają osiągnąć sukcesu.
Odchudzone…
… otrzymanego stanu lub do zainicjowania kolejnych zmian.
Organizacja „ucząca się”
Organizacja „ucząca się” opiera się na przekonaniu o istnieniu wzajemnych relacji z otoczeniem, a więc procesy zachodzące w otoczeniu wywierają wpływ na organizację.
Benchmarking pojawił się w latach 90. XX wieku i rozpowszechnił się w USA. Jest to metoda zapewniająca rozwój organizacji, a polegająca na obserwowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz