Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 88

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Wy 14 Dla określenia produktu o optymalnych cechach w aspekcie kształtowania wartości dla klienta wykorzystuje się 1)metodę QFD. Rozwinięcie funkcji jakości QFD (quality function deployment) określane jest jako „racjonalny sposób przejścia z języka klienta na język techniki”. Metoda QFD stwarza m...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 15

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Wy 15 Rentowność klientów - wielkość zysku generowanego przez klienta lub segment rynku stanowi podstawę decyzji o zatrzymaniu lub rezygnacji z obsługi klienta, oceny możliwości przekształcenia klientów w rentownych Zdobywanie klientów - zwiększenie liczby klientów w docelowym segmencie rynku, udz...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 16

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Wy 16 Serwisy społecznościowe w Internecie: -jednym z pierwszych był Sixdegree.com, który działał od roku 1997 do 2001; w okresie swojego największego rozwoju serwis ten zatrudniał 100 osób i posiadał ponad 1 mln użytkowników Rozwój społeczności internetowych jako narzędzia komunikacji pomiędzy i...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 17

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Wy 17 Proces kształtowania lojalności klientów. Nadrzędnym zadaniem działań marketingowych prowadzonych przez firmy jest przekształcenie nowych nabywców w klientów dokonujących regularnych zakupów, a następnie w rzeczników (adwokatów, mecenasów) firmy i orędowników jej produktów. Etapy procesu ro...

Ewolucja klasycznych teorii zarządzania, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Ewolucja klasycznych teorii zarządzania Klasyczne teorie zarządzania - z modyfikacjami - są stosowane także współcześnie. Sformułowano w stosunku do nich wiele uwag krytycznych. Główne zastrzeżenia to m.in.: • Oparcie teorii jedynie na doświadczeniu - wielu z autorów rozwijało idee na bazie własne...

Gry w zarządzaniu, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA, HIPOTEZY I TWIERDZENIA -gry A. K. Koźmiński i A. M. Zawiślak - cechy gry: uczestnikami gier są ludzie realizujący w ten sposób swoje potrzeby oraz cele, które są zmienne w czasie; gry toczą się w zmieniających się warunkach, które w różnym stopniu są znane poszczeg...

Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

KLASYCZNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA Rozwój zachodnich obszarów USA wymagał rozwinięcia technik zarządzania, które zintegrowałyby technologię, materiały i pracę ludzi w sposób produktywny i wydajny, co doprowadziło do powstania w USA klasycznej koncepcji zarządzania. Rozważana jest w dwóch płaszczyznac...

Koncepcja gry organizacyjnej, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2681

KONCEPCJA GRY ORGANIZACYJNEJ Genezą koncepcji - socjologiczne teorie gry społecznej; Odmienność gry organizacyjnej jest spowodowana ograniczającym oddziaływaniem struktury i norm organizacyjnych (ograniczają repertuar zachowań i strategii dopus...

Konflikty w organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Kon­flikty - (mają wpływ na poziom efektywności organizacji); źródłem konfliktu w organi­zacji są: zmienne sytuacyjne (charakteryzujące wnętrze orga­nizacji i jej otoczenie), zmienne psychologiczne (szczególnie osobowość uczestników organizacji). W szczególności źródłami konfliktów w organizacji są...

Negocjacje, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Negocjacje Zachowania są zawsze rezultatem negocjacji i aktem negocjacji: są zawsze funkcją posiadanych przez podwładnego możliwości stowarzyszania się z kolegami i mobilizowania ich solidarności zależą od tego, w jakim stopniu umie on korzystać z tych możliwości, komunikować się z innymi, nawią...