Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 90

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 7, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

WYKŁAD VII Elementy programu restrukturyzacji: Główne cele- co w wyniku programu chce się osiągnąć. Charakter restrukturyzacji- co chcemy zrobić. Zalecenia mian i przekształceń w podstawowych obszarach przedsiębiorstwa Analiza makro- i mikroekonomiczna firm najczęściej dotycząca: Działalności o...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 8 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 350

WYKŁAD VIII 18.11.2008 Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem Książki Druckera. „Żeby dobrze zarządzać trzeba zrozumieć przedsiębiorstwo”, „ani zasoby ani wyniki nie występują w przedsiębiorstwie” decyduje o tym klient. Jest ona najważniejszym zasobem organizacji. Zasoby materialne nie są wyróżnia...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 9 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

WYKŁAD IX 25.11.2008 Jak dzieła skuteczny menedżer? Jego zadaniem jest efektywność a tej można się nauczyć. 5 cech umysłu według Druckera: menedżer musi planować swój czas i przeznaczać go tam gdzie są najważniejsze sprawy, tyczy się to przede wszystkim menedżerów najwyższego szczebla. musi pam...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 10 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Pukas
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

WYKŁAD X Zarządzanie menedżerami: Menedżerowie zarządzają menedżerami niższych szczebli (nie tyczy się to menedżerów najniższych szczebli). Są to ludzie którzy już maja doświadczenie. Stanowiska są zamienne. Czy menedżerami zarządza się tak samo jak ludźmi na linii?? Trzy warunki poprawnego za...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1204

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 1, (sem V) Istota zarządzania międzynarodowego: - to zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice jednego państwa. Biznes globalny/transnarodowy: - firma prowadzi działalność na rynku globalnym, na którym konsumen...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 2, (sem V) Podstawowy zestaw działań Przedsiębiorstwo w ciągu gospodarczym: Umiędzynarodowienie operacji: - zoptymalizowanie zasobów przez korzystanie z zasobów zlokalizowanych w różnych krajach oraz logistykę międzynarodową. Umiędzyna...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 3, (sem V) Koncepcje zarządzania międzynarodowego skupiają się wokół takich zagadnień jak: - międzynarodowa przewaga konkurencyjna narodów - kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa - zarządzanie międzynarodową działalnością - modele or...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 4, (sem V) Zarządzanie międzynarodowe - jest takie takie zarządzanie, którego uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju. Z zarządzaniem międzynarodowym będą miały do czynienia firm...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 5

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 5, (sem V) Lata 50. i 60. XX wieku. Wielonarodowa ekspansja: ustanowienie miniaturowych replik korporacji w postaci filii zagranicznych przewaga strategii wielu rynków wewnętrznych ,...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 6

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 6, (sem V) Globalizacja rynków: - popyt na określony produkt występuje w skali światowej - występowanie podobnych potrzeb i preferencji klientów (klientów globalnych) bądź też występowanie globalnych segmentów. Globalizacja sektora: ...