Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 80

Marketing usług - wykład 5(sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Wy 5 Rola i znaczenie handlu: Handel- zawodowe pośredniczenie w wymianie towarów na rynku , odkupienie produktów od producentów oraz sprzedaż finalnym nabywcom. Handel stanowi podstawowe ogniwo kanałów dystrybucji, które polega na dostarczeniu w odpowiednie miejsce i czasie produktu, którego oczek...

Marketing usług - wykład 6 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Prof. Sobczyk, Marketing usług, wykład 6, (sem. VI) Wy 6 Elementy działań firmy na rynku: marketing-mix: produkt ,personel ,promocja, dystrybucja, cena. Niektórzy badacze dodają jeszcze do marketingu mix: proces (procedura świadczenia usługi), warunki materialne procesu świadczenia usługi (phisica...

Marketing usług - wykład 7 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Wy 7 MARKETINGOWA DEFINICJA PRODUKTU- USŁUGI - każda usługa jest produktem - usługa musi mieć zdolność do zaspokajania konkretnych potrzeb ludzkich - potrzeby powinny być lepiej zaspokajane niż u konkurencji - na użyteczność usługi ma wpływ struktura usługi - w ujęciu prawnym usługę nazywa się czy...

Marketing usług - wykład 8 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2324

Wy 8 Szerokośc- układ różnych usług w ofercie Głębokośc- liczba odmian kadego produktu Rodzaje asortymentu: Asortyment głęboki i szeroki- hipermarket Asortyment wąski i głęboki- specjalizacja sklepu Asortyment szeroki i płytki- butik wielobranżowy, kiosk ruch Asortyment wąski i płytki- automa...

Marketing usług - wykład 9 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Wy 9 Przesłanki wprowadzenia innowacji w usługach: Silne otoczenie konkurencyjne Redukcja ryzyka przy poszerzaniu lub pogłębianiu nowych usług Rozwój nowych technologii przyspieszających docieranie usługi do klienta Rozwój nowych usług powodujących wykorzystanie lepiej posiadanych środków Zjaw...

Marketing usług - wykład 11 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Wy 11 Jakość usług Trudno ją jednoznacznie zdefiniować: W związku z zmianą charakteru rynku usług zmienia się czynnik konkurencyjności z ilościowego na jakościowy Nadwyżka usług nad popytem Jakość wpływa na wyniki ekonomiczne firm usługowych Trudność definiowania jakości zależy od charakterysty...

Marketing usług - wykład 12 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Wy 12 Rodzaje personelu: Pierwszej linii zajmują się obsługą klienta Zaplecze przygotowuje ofertę Wyodrębnienie jakości funkcjonalnej ukazuje pierwszorzędną rolę personelu pierwszej linii. Czynniki kształtujące jakość w firmie usługowej: Tworzone przez Instytucje: Warunki materialne i ekonomic...

Marketing usług - wykład 13 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Wy 13 Marka -nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów przyjmowana przez firmę, produkt celem ich rozróżnienia na rynku. -Zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści dostarczanych użytkownikowi przez producenta oznaczony danym identyfikatorem. Marko...

Marketing usług - wykład 14 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Wy 14 Cena z punktu widzenia klienta: Cena jest kosztem Sygnalizuje jakość, która nabywca spodziewa się otrzymać Co wpływa na decyzje cenowe usługodawców: Udział elementów materialnych w świadczonej usłudze Im wyższy udział czynników materialnych tym ceny w większym stopniu są oparte na metoda...

Marketing usług - wykład 15 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Wy 15 22.04.13 Cena: Cena w usługach ma postać pisemną (dzięki temu usługa może być wystawiona do sprzedaży) Jest częścią umowy o świadczeniu usług Jest rozłożona w czasie (od zawarcia umowy do jej zakończenia) Każdy produkt wystawiony do sprzedaży musi mieć określoną cenę Polityka różnicowani...