Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 79

Kapitał intelektualny - wykład 6, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Wykład 6 22.03.2011 Pojęcia związane z kapitałem intelektualnym: Wycena kapitału intelektualnego- obejmuje określenie wartości kapitału intelektualnego na podstawie miernika lub systemu mierników Odpowiednio wyceniony kapitał intelektualny może być przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, użyczenia czyl...

Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547

WYKŁAD 7 Model H. Saint- Onge'a Według koncepcji value platform opracowanej przez H. Saint- Onge'a kapitał intelektualny składa się z trzech elementów: Kapitał ludzki- obejmuje wiedzę, którą posiada każdy pracownik zatrudniony w firmie Kapitał klientów- obejmuje wartość jaką odnosi przedsiębiors...

Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 8 Model A. Fazlagicia i W. Kurowskiego Zakładali oni podział kapitału intelektualnego na cztery grupy: Zasoby ludzkie- jest to intelekt pracowników. Który dostarcza know- how i wiedzę ważną dla firmy. Zasób ten uwzględnia kolektywne doświadczenia, kompetencje oraz ogólne predyspozycje prac...

Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

Wykład 9 29.03.2011 Metody wyceny kapitału intelektualnego Monitor Aktywów Niematerialnych MAN (Intanglible Assets Monitor) umożliwia zaprezentowanie stopnia rozwoju kapitału intelektualnego oraz efektywności jego wykorzystania w postaci liczb. Opracowany został przez K.E. Sveiby do celów pomiar...

Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

WYKŁAD 10 Podejmując próbę badania kapitału intelektualnego w organizacji należy, zdaniem A, Sokołowskiej uwzględnić: Zestaw wskaźników, których winien być reprezentatywny Przy konsolidacji wskaźników należy zachować równowagę pomiędzy ilością wskaźników, a ich zawartością informacyjną,

Kapitał intelektualny - wykład 11, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Wykład 11 05.04.2011r. IC RATING Intellectual capital rating Autorzy metody: Intellectual Capital Sweden ab w opraciu o konstrukcję opracowaną przez takich autorów jak: Leif Edvinsson. Baruch LeV i Tom Stewart- przy ich bezpośrednim udziale. Cel n...

Marketing usług - wykład 1 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

WY 1Dlaczego marketing usług? Obecnie następuje gwałtowny rozwój usług w wielu krajach; Wiodąca rola usług w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów; Możliwość pomiaru usługi za pomocą prostych wskaźników (kraje wysoko rozwinięte: udział w PKB 60-70, udział usług w zatrudnieniu ogółem 70-75, Polska...

Marketing usług - wykład 2 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Sfera usług: pojęcie utożsamiane z sekcjami usługowymi, powszechnie ujmowana klasyfikacja usług Szeroka sfera usług: czynności usługowe są wykonywane we wszystkich działach narodowej gospodarki, wszechobecność usług PRODUKCJA (usługi związane z procesem produkcji) - PODZIAŁ-WYMIANA usługi - KONSUM...

Marketing usług - wykład 3 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Wy 3 Usługa w procesie gospodarczym jest użytecznym produktem niematerialnym, który jest wytworzony w wyniku pracy ludzkiej (czynności) przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (osobę lub przedmiot) w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Cechy usług: 1 Niematerialny efekt: Duże utrudn...

Marketing usług - wykład 4 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

WY 4 PKD - Usługi wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: szeroki zakres usługi, odzwierciedlenie EKD (europejska klasyfikacja działalności) z 2007r. A-F -działalność produkcyjna (rolnictwo, przemysł, budownictwo) G -hande...