Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 81

Marketing usług - wykład 16 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Wy 16 4 STARTEGIE KSZTAŁTOWANIA CEN: 1. zbierania śmietanki 2.strategia eksluzywna 3.strategia ekonomiczna 4. strategia penetracji STRATEGIE MARKETINGOWE DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW JAKOŚCI I CENY -jakość wysoka i cena wysoka- strategia pewnego zysku -jakość wysoka i cena średnia- s. penetracji -j...

Marketing usług - wykład 17 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Wy 17 FRANCHISING: -zawarcie umowy między dostawcą i odbiorcą -wykorzystanie renomy marki w celu rozwinięcia rynku oraz poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem -koncesja na prawo użytkowania wartości niematerialnych (marka, popularność, lokal, pomoc finansowa, strategie marketingowe, kształcen...

Marketing usług - wykład 18 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Wy 18 Proces sprzedaży: 1. Poszukiwanie nabywców; 2.przygotowanie spotkania z potencjalnym klientem; 3.spotkanie z klientem, 4.prezentacja usługi, 5.pokonanie oporów, 6. zawarcie transakcji, 7.etap posprzedazowy ad1. poszukiwanie nabywców poprzez nowoczesne formy komunikacji, ad2.zdobycie jak naj...

Marketing usług - wykład 19 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Wy 19 Etapy programów promocji: 1.Identyfikacja odbiorców Dotarcie z promocją do grupy docelowej (audytorium użyteczne- najbardziej prawdopodobni co do zakupu); dostosowanie zasięgu pr...

Marketing usług - wykład 20 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wy 20 Cele reklamy: -informacyjny dla produktu-wprow, nowego produktu, usprawnianie produktu, zapowiedz zmian, dla firm- budowa trwalego image, zapowiedz zmiany -przekonywanie/nakłanianie dla produktu-przekonywac swoich klientów i korzysciach z dotychczasowych produktów, dla firm- budowac wizerun...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

GRUPA 1: 1. istota i wyznaczniki GOW Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego - produkcja...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Wykład 1 19.02.2013 Pojęcie wiedzy wprowadził PLATON. SOKRATES twierdził, że jedyną funkcją wiedzy jest samowiedza, czyli intelektualny i duchowy rozwój jednostki. PROTAGORAS : wiedza to logika, gramatyka i retoryka, celem wiedzy jest zwiększe...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

WYKŁAD II, 26II 2013 WIEDZA A INFORMACJA: A.Tiwana określa wiedzę jako „działającą informację”. * źródłem wiedzy napędzającej prestiż i bogactwo jest: - wiedza zdobyta podczas studiów, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, - podpatrywanie jak myślą badacze i posługują się

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej (OWI), wykład 3,(sem VI) WYKŁAD 3 Strategie wiedzy Rozważania o wiedzy-kontekst Ocenia się że w rozważaniach odnoszących się do wiedzy należałoby uwzględnić następujący ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Wykład 4 Co to jest strategia zarzadzania wiedza? (SZW) Strategie zarzadzania wiedzą to: -formuły będące kombinacją celów stojących przed systemem zarządzania wiedzą, zasad w oparciu o które jest zbudowany oraz relacji i środków przez...