Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 63

Współczesne systemy pedagogiczne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Halina Raczek
 • Współczesne systemy pedagogiczn
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7000

...System szkoły tradycyjnej został poddany krytyce w II połowie XIX wieku i początkach wieku XX. Wynikało to z rozwoju gospodarczego poszczególnych państw i potrzeby wykształcenia społeczeństwa użytecznego dla państwa. Pedagogika zaczyna poszukiwać sposobów realizacji tego celu. W początkach XX...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

W treści niniejszego dokumentu zostały poruszone takie zagadnienia jak: proces skargowy, zasada osobowości prawnej, etapy postępowania sądowego, proces właściwy, strony procesowe. Ponadto w treści dokumentu wypisane zostały wraz z krótkim opisem zasady procesu sądowego: zasada skargowości, zasa...

Prawo unii europejskiej - swoboda przepływu towarów

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Edyta Całka
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5432

i jest opracowaniem wykładów dr Edyty Całki. Podejmuje tematykę prawa Unii Europejskiej, definiując takie zagadnienia jak: prawo unii europejskiej, swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i osób, towar. Charakteryzuje stadia integracji, czyli zagadnienia takie jak:

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

Na wstępie wyjaśniono czym jest Prawo procesowe cywilne i jakie są Źródła prawa procesowego cywilnego. W następnej kolejności dokładnie omówiono klasyfikację postępowań cywilnych: Związaną z podziałem postępowania ze względu na ich cel i odnoszącą się do kryterium określenia organu właściwego w za...

Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jakub Kosowski
 • Postępowanie karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3192

Porusza ona takie kwestie jak rozwój procedury karnej, począwszy od czasów starożytnych, zaś skończywszy na procesie karnym w PRL-u. Składa się z 14 stron i zawiera takie informacje jak: korzenie współczesnego procesu karnego, proces karny w Rzymie, proces inkwizycyjny w Niemczech i Francji, cechy ...

Postępowania szczególne w procesie karnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3689

Przedmiot ten o podobnej nazwie, prowadzony jest przez dr Ewę Kruk, przemiennie z prof. dr hab. Edwardem Skrętowiczem na wydziale prawa i administarcji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Składają się na nie wszystkie postępowania szczególne, wraz z postępowaniem karno - skarbowym...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

Praca składa się z 10 stron poświęconych problematyce udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, ze złóż w RP. Opracowana została w formie referatu na zajęcia prowadzone przez mgr Hannę Spasowską - Czarny, prowadzącą Publiczne prawo gospodarcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ...

Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janusz Wojciechowski
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4200

Dotyczą większości przestępstw ujętych w kodeksie karnym wraz z komentarzami. Notatka zawiera się w 16 stronach i porusza takie kwestie jak: pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa, typy uprzywilejowane przestępstwa zabójstwa, przestępstwo kradzieży w typie podst...

Materialne i proceduralne prawo podatkowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Matysek
 • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 11942

Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: ograniczony obowiązek podatkowy, źródła przychodów w PIT, CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, organy podatkowe, ochrona podatnika, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, uprawni...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4480

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wdanie się w spór, konsumpcja skargi procesowej, postępowanie dowodowe, główny podział wyroków stanowczych, typy nowoczesnych środków odwoławczych, apelacja, rewizja, kasacja, postępowanie egzekucyjne, rumacja, monarchia patrymonialna, sądy, proces in...