Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 64

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

dr hab Władysław Kucharski. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: stowarzyszenia, przesłanki powołania stowarzyszenia, Rejestr Stowarzyszeń, Krajowy Rejestr Sądowy, organizacje pozarządowe, struktura podmiotów administracji publicznej, osoby prawne, cechy organizacji pozarządowej, sp...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4095

Dotyczy to przeglądu przez wszystkie kodyfikacje począwszy od prawa X w., skonczywszy na XXw. Notatka zawiera 23 strony i porusza zagadnienia takie jak: historia prawa konstytucyjnego, USA, Declaration of Independence, ustrój polityczny Anglii, zarząd prowincjonalny, Rosja, mandibula, konstytucja a...

Socjologia organizacji - wykłady, dr Sławomir Pilipiec

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Sławomir Pilipiec
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6188

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI dr Sławomir Pilipiec WYKŁD 1 Socjologia - nauka zajmująca się społeczeństwem. Socjeta - wspólnota Logos - nauka Przedmiotem badań socjologii są cztery teorie: teoria zmiany społecznej teoria struktury społecznej teoria zachowania społecznego jednostki teoria zachowania społ...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 7847

WYKŁADY Prawo Karno Skarbowe Egzamin - test jednokrotnego wyboru, dwie grupy - 4 XII 2011 WYKŁAD 1 Prawo karne dzielimy na: Powszechne (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, i prawo karne wykonawcze) Szczególne obejmuje wys...

Drogi kobiet do emncypacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2723

Drogi kobiet do emancypacji w XIX-wiecznej Europie. Ruchy epoki rewolucyjnej wzbudziły ponownie nadzieję na udział kobiet w podnoszonych powszechnie jako hasło prawach człowieka i prawach obywatelskich. Jednak polityczna i społeczna reakcja w okresie po 1848r. ze szczególną ostrością dotknęła właś...

Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczen...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz Bojarski
 • Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich
Pobrań: 756
Wyświetleń: 7210

Praca zawiera się w 10 stronach i dotyczy podstawowych kwesti i problemów zawartych w ustawie o postępowaniu w spawach nieletnich. Można w niej znaleźć między innymi takie informacje jak: zakres podmiotowy ustawy, zakres przedmiotowy i systematyka ustawy, katalog i zasady stosowania środków zapobie...

Prawo cywilne - zobowiązania, umowy, czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3962

Czyny niedozwolone Przesłanki i zasady odpowiedzialności deliktowej Czyn niedozwolony - (delikt) fakt wyrządzenia szkody poza istniejącym dotychczas stosunkiem zobowiązaniowym, z którym to faktem ustawa wiąże powstanie obowiązku naprawienia szkody. Treścią nowo powstałego stosunku zobowiązaniowego...

Postępowanie odrębne w procesie cywilnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5712

Przedmiot postępowanie odrębne w procesie cywilnym prowadzony jest przez dr Tomasza Demendeckiego, adiunkta w katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Notatka zawiera informacje takie jak: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze sto...

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

Język Urzędowy w Administracji prof. dr hab. Grzegorz Janusz Wykład 1 Pojęcie języka - ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi używany w procesie komunikacji między osobami. Na język składają się dwa elementy: otwarty zbiór zn...

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 5670

Finanse publiczne i prawo finansowe dr Andrzej Grzegorz Niezgoda Finanse - jest to ruch pieniądza, gromadzenie i wydatkowanie zasobów pieniężnych. Jest to przepływ pieniężny między różnymi podmiotami gospodarującymi Istotą i celem finansów jest dokonanie podziału dochodu narodowego za pomocą pieni...