Postępowania szczególne w procesie karnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowania szczególne w procesie karnym - strona 1 Postępowania szczególne w procesie karnym - strona 2 Postępowania szczególne w procesie karnym - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot ten o podobnej nazwie, prowadzony jest przez dr Ewę Kruk, przemiennie z prof. dr hab. Edwardem Skrętowiczem na wydziale prawa i administarcji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Składają się na nie wszystkie postępowania szczególne, wraz z postępowaniem karno - skarbowym. Plik zawiera 17 stron. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: postępowania szczególne - charakterystyka, postępowanie przyspieszone, postępowanie nakazowe, postępowanie karno - skarbowe, postępowanie uproszczone, postępowanie z oskarżenia prywatnego.


(…)

… (powodujące naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni,
Zniesławienie,
Zniewaga,
Naruszenie nietykalności cielesnej,
Dopuszczalność prowadzenia postępowania w tym trybie uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek pozytywnych:
Zarzucenie określonej osobie popełnienia przestępstwa prywatnoskargowego,
Wniesienie a następnie popieranie skargi przez oskarżyciela
… jeśli mają chuligański charakter,
Ponadto o czyny prywatnoskargowe, a więc o przestępstwa:
Art. 157 § 4 - naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia, jeżeli naruszenie czynności nie trwał dłużej niż 7 dni,
Art. 212 § 4 - pomówienie,
Art. 216 § 5 - zniewaga,
Art. 217 § 3 - naruszenie nietykalności cielesnej,
Charakter chuligański mają występki polegające na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, lub cześć…
… przygotowawczego. Natomiast ujawnienie tych uchybień po rozpoczęciu przewodu zmusza sąd do przejścia na tryb zwyczajny. W roli oskarżyciela mogą występować organy: (podmioty te mogą występować w roli oskarżyciela w I instancji)
Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnienie przez nie w czasie przeprowadzania inspekcji przestępstwa,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej…
… wtedy nie może podważyć go kasacją, choć nie jest wykluczona kasacja do Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prawomocny wyrok sądowy, jako wyrok skazujący wiąże sąd cywilny w zakresie ustalenia, co do popełnienia przestępstwa,
Postępowanie karno - skarbowe
Okazanie czynnego żalu jest jedną z konsekwencji niepodlegania karze, jest on możliwy w sprawie o każdy czyn skarbowy pod warunkiem, że sprawca powiadomi o nim organ ścigania ujawniając także osoby współdziałające w czynie, zanim organ ten powziął informację „wyraźnie udokumentowaną”, a na dodatek we wskazanym terminie ureguluje uszczuploną należność publicznoprawną lub złoży przedmiot podlegający przepadkowi, w takim układzie postępowania nie wszczyna się, ordynacja podatkowa dodała ponadto instytucję czynnego żalu poprzez złożenie korekty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz