Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w trakcie rozprawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w trakcie rozprawy - strona 1

Fragment notatki:

ZMIANA KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU W TRAKCIE ROZPRAWY Przesłanka ogólna - przeprowadone na rozprawie postępowanie dowodowe dostarczyło dowodów istotnych dla opisu i kwalifikacji czynu oskarżonego. 1. Wyjście poza granice aktu oskarżenia - ( proces wpadkowy ) ( Art. 398 ) Jest to przedmiotowe rozszerzenie oskarżenia o nowy, inny, odmienny co do swej istoty, związany z innym zdarzeniem faktycznym, czyn oskarżonego, różniący się od czynu zarzucanego w akcie oskarżenia. Przesłanki a. oskarżyciel zarzucił ( ustnie ) oskarżonemu inny czyn niż objęty aktem oskarżenia ( co zostaje zaprotokołowane ) b. podstawą nowego zarztu są okoliczności, które wyszły na jaw w toku rozprawy c. nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania przygotowawczego co do nowego czynu d. oskarżony wyraził zgodę ( w sposób niebudzący wątpliwości na bezzwłoczne rozpoznanie nowego zarzutu Sąd może : a. rozpoznać nowe oskarżenie na tej samej rozprawie b. nie rozpoznać i rozprawę odroczyć - oskarżyciel wnois wówczas nowy lub dodatkowy akt oskarżenia 2. Pozostawnie w granicach aktu oskarżenia - sąd może: a. zmienić opis czynu oskarżonego Np. odnośnie do sposobu dokonania przestępstwa, wysokości wyrządzonej przez oskarżonego szkody. b. zmienić kwalifikację prawną czynu: - na inne przestępstwo ( Art. 399 ) Sąd - uprzedza o tym obecne na rozprawie strony, - może przerwać rozprawę na wniosek oskarżonego, w celu umożliwienia mu przygotowania do oborny - na wykroczenie ( Art.400 ) Sąd - uprzdza o tym obecne na rozprawie strony - rozpoznaje sprawę w tym samym składzie, stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu w sprawach o wykroczenia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz