Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 62

Psychiatria część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2828

...Przyczyny biologiczne - czynniki genetyczne (badania nad bliźniętami i dziećmi adoptowanymi wskazuje na umiarkowany wpływ dziedziczenia) - aberracja chromosomów , np. dodatkowy chromosom Y ( u mężczyzn XYY) - predyspozycje konstytucjonalne: niska reaktywność i niskie pobudzenie (niedost...

Psychiatria część 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3612

a prowadzi je dr Jacek Olszewski. Notatka składa się z 8 stron. ... 2. Zaburzenia myślenia a) urojenia – fałszywe sądy, które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nie koryguje, mimo dowodów błędności. Podział urojeń wg treści - urojenia prześladowcze – głę...

Psychiatria część 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2520

...Zaburzenie zachowania – trwałe zachowanie polegające na pogwałceniu praw innych osób podstawowych norm społecznych, dzieci często wchodzą w konflikt z prawem, a niektóre stają się przestępcami, często stosują agresję fizyczną okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, kłamstwo i oszustwo może stać ...

Psychologia społeczna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2422

...1. Lustracja – sondaż ankietowy. Badacz chcąc poznać pewne zjawisko nie wywołuje tego zjawiska, jeśli wpływa na nie to tylko w nieznacznym stopniu, przy czym posługuje się technikami obserwacyjnymi, bądź zadaje badanym pytania, bądź posługuje się danymi archiwalnymi. 2. Studium w terenie...

Psychologia społeczna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575

...Technika polega na zwiększaniu uległości osoby manipulowanej , polegającym na poprzedzeniu właściwej ( dużej ) prośby , której spełnienie jest mało prawdopodobne , mniejszą prośbą , która raczej na pewno nie zostanie odrzucona. Działa to na zasadzie

Psychologia społeczna część 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

...Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustannie - każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych informacji. Nie wypowiadając ani słowa, moje ciało nieustannie emituje sygnały, które wyrażają moje samopo...

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chory...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruc
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

...Choroba przewlekła – ( wg Komisji Chorób przewlekłych przy WHO ), to wszelkie zaburzenia, lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: - są trwałe - pozostawiają po sobie inw...

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Wojnarska
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2961

...Obie dyscypliny są subdyscyplinami psychologii klinicznej. Zajmują się konsekwencjami psychospołecznymi ( wpływ na procesy psychiczne i pochodne procesów społecznych , deficytów percepcji ). Konsekwencje dla małych dzieci są po...

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771

...Psychologiczne podstawy... 3 Spostrzeżenia osób niepełnosprawnych umysłowo są fragmentaryczne. Może to powodować „bałagan” ( jedne rzeczy mogę być spostrzegane wielokrotnie , inne w ogóle ). Problem w spostrzeganiu związków między elementami przedmiotu. Trudności z zauważeniem przedmiotów ...

Socjologia Edukacji - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Kusio
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5005

... Socjologia edukacji w Polsce 1) Twórca – Florian Znaniecki . W latach 1928-1930 wydał dwutomowy podręcznik akademicki „Socjologia wychowania” . Klasyczna pozycja dla polskiej socjologii , aczkolwiek na dzisiejsze czasy troch...