Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 1 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 2 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 3

Fragment notatki:...Obie dyscypliny są subdyscyplinami psychologii klinicznej. Zajmują się konsekwencjami psychospołecznymi ( wpływ na procesy psychiczne i pochodne procesów społecznych , deficytów percepcji ). Konsekwencje dla małych dzieci są poważne , dla osób dorosłych mniej poważne, gdyż osoby dorosłe które utraciły wzrok lub słuch w trakcie swojego życia , poznają świat za pomocą wcześniejszych doświadczeń. Dzieci niepełnosprawne od urodzenia tych doświadczeń nie posiadają.

Konsekwencje deficytów wzrokowo – słuchowych:

1) Trudności w samoobsłudze
2) Mniejsza sprawność motoryczna ( szczególnie u osób niewidomych )
3) Niepełne spostrzeżenia ( niewidomi – brak elementu wzrokowego ; głusi – brak elementu słowa )
4) Wolniejszy rozwój poznawczy ( inteligencja , myślenie , uczenie się , pamięć , mowa , itp. ).
Myślenie i mowa dorosłych osób niewidomych rozwija się na poziomie osób , które widzą poprawnie.

Procesy psychiczne:

1) Procesy poznawcze
2) Cechy osobowości ( postawy , potrzeby , zdolności )
3) Cechy zachowania ( samodzielność , aktywność , zaburzenia zachowania )...

...Rene Zazzo zauważył , ze dzieci mają tendencję do przywiązania się do jednej znaczącej osoby. Każdy ma potrzebę nawiązywania kontaktów społecznych , które rozwijamy dzięki wrodzonym
umiejętnościom:
- ssanie
- krzyk / płacz
- uśmiech socjalny
- reakcja podążania za ( wodzenie wzrokiem )

Gdy dziecko znajdzie osobę znaczącą , rozpoczynają się relacje międzyludzkie. Dlatego tak niebezpieczna jest choroba sieroca. Brak osoby znaczącej we wczesnym okresie życia dziecka niesie ze sobą nieodwracalne w przyszłości skutki. Osoby w niepełnosprawnością sensoryczną mają tendencję do zamykania się we własnym gronie. Głusi z głuchymi ( surdocentryzm ) , niewidomi z niewidomymi ( tyflocentryzm ).

Osobowość - Jest to nadrzędny system regulacji zachowania człowieka. Cechuje ją wieloczynnikowość. Osobowość jest dynamiczna ,gwarantuje ona przystosowanie.

Upośledzeni sensorycznie charakteryzują się następującymi ograniczeniami:
- ograniczenia poznawcze
- niepełne spostrzeżenia
- ograniczenia samodzielności
- ograniczenia w zakresie samorealizacji
- ograniczenia w życiu zawodowym i osobistym
- problem z zagospodarowaniem czasu wolnego...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(…)

… utrzymują się, aż do 10 r. ż.
Psychologiczne podstawy... 6
Badania inteligencji osób głuchych:
Istnieją 2 wnioski z badań naukowych:
1) Są opóźnienia w Ilorazie Inteligencji osób głuchych
2) Rozwój umysłowy osób głuchych i słyszących jest podobny
Są one ze sobą sprzeczne gdyż rodzaj wniosku zależy od:
- doboru osób do badań
- wieku
- etiologii głuchoty ( wrodzona , nabyta )
- środowiska
- rozwoju mowy…
… )
 różnice temporalne ( czasowe ) –pewne czynności , umiejętności nabywane są później
, pewne etapy trwają dłużej inne krócej , dysharmonia.
 sposób rozwoju danego zjawiska ( pewne odruchy bezwarunkowe stają się z czasem
odruchami warunkowymi , np.: przywiązanie niemowlęcia do matki
-reakcja podążania za ( wodzenie wzrokiem
-uśmiech socjalny
-ssanie
-krzyk
Psychologiczne podstawy... 1
Współczesne tematy:
1…
… że myślimy, oraz kontrola tego myślenia
Na zmienność ilorazu inteligencji wpływa:
1) emocje ( jeśli dziecko ma problemy natury emocjonalnej , może mieć wynik IE nawet
kilkanaście punktów poniżej swoich możliwości )
2) wpływy środowiskowe ( Iloraz inteligencji jest silnie zdefiniowany kulturowo. Badano IE
różnych grup etnicznych. Najwyższy poziom inteligencji mieli polscy Żydzi kresów
wschodnich – najniższy Afro-amerykanie )
3) wiek ( Inteligencja płynna rozwija się do 25 roku życia , potem rozwija się inteligencja
skrystalizowana. Wraz z wiekiem iloraz inteligencji maleje. )
Pomiar inteligencji jest podstawowym kryterium diagnozy. Powinien być dokonywany co jakiś
czas , nie częściej jednak niż co 2 lata.
Pierwsze prace o inteligencji napisał Francis Gallon w 1883r.
W latach 1904/1905 , A.Binet…
… jak:
 rozczeniowość ( dziecko żąda coraz więcej i więcej od innych )
 brak samodzielności
6) Poczucie kontroli zewnętrznej – wyuczona bezradność – dziecko uważa że nic nie zależy od
jego samego , wszystko zależy od innych ludzi , szczęścia czy pecha ( w przewagą pecha ).
7) Neurotyzm – związana ze słabym układem nerwowym skłonność do lęku.
8) Agresywność – agresja wzrasta z wiekiem , ponieważ dziecko dojrzewa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz