Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną

note /search

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3227

...Obie dyscypliny są subdyscyplinami psychologii klinicznej. Zajmują się konsekwencjami psychospołecznymi ( wpływ na procesy psychiczne i pochodne procesów społecznych , deficytów percepcji ). Konsekwencje dla małych dzieci są po...

Inteligencja -psychologiczne podstawy edukacji - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: historia pytań o różnice wykonania zadań umysłowych, paradoksy inteligencji, potrzeba alternatywnego ujęcia inteligencji, zasoby poznawcze wg Kahnemana, zasoby indywidualne człowieka,

Postawy i wspływ społeczny - prezentacja.

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja postawy, obiekt postawy, wymiary postaw, wpływ postaw na rozumienie świata, czynniki, od których zależy zgodność postawy i zachowania, dwutorowość perswazji, facylitacja społe...

Psychologia kształcenia - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nowicjusze i specjaliści (Glaser), kompetencje w różnych dziedzinach a rozumowanie naukowe, cykl uczenia się Lawsona, warunki zmiany błędnych przekonań naukowych, rola multimedialnych środków prze...

Psychologia wychowania -prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1351

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie wychowania, zadania psychologii wychowania, problem oferty wychowawczej z perspektywy jednostki i społeczeństwa, wychowanie jako interwencja, modele socjalizacji wg Schaffera,podstawowe modele wychowania....

Psychologiczne podstawy edukacji 3 - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koncepcja człowieka w psychologii humanistycznej , postulaty psychologii humanistycznej, założenie a priori, Rogersowska wizja człowieka, kryteria samooceny, teoria

Inteligencje wielorakie - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: inteligencja językowa, inteligencja wizualno-przestrzenna, inteligencja kinestetyczna, inteligencja muzyczna, inteligencja społeczna, inteligencja intrapersonalna, priorytety celó...

Koncepcje rozwoju - prezentacja.

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie rozwoju (Tomae), obszary zmian i podstawowe pytania, modele fazowe, modele cykliczne, teoria zadań rozwojowych (Havinghurst), modele sekwencyjne, koncepcja rozwoju zasad Sieglera....

Psychologiczne podstawy edukacji - osobowość - prezentacja.

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 147
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: inteligencje wielorakie - Gardner, kluczowy element definicji osobowości, osobowość jako zespół cech, konstruowanie jako źródło i produkt samowiedzy, natura i funkcje samowiedzy, relacyjna teo...

Postrzeganie świata społecznego - prezentacja.

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: schematy poznawcze, spostrzeganie świata a struktury wiedzy, rodzaje reprezentacji, procesy atrybucji, teoria Heidera, błąd pierwotny atrybucji, teoria odpowiednich wniosków (correspon...