Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową - strona 1 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową - strona 2 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową - strona 3

Fragment notatki:...Choroba przewlekła – ( wg Komisji Chorób przewlekłych przy WHO ), to wszelkie zaburzenia, lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych:
- są trwałe
- pozostawiają po sobie inwalidztwo
- wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji, czy opieki.

Cechy swoiste odróżniające chorobę przewlekłą od zwykłej:
- długi czas trwania
- łagodniejszy przebieg niż choroby krótkotrwałe
- szkodliwy wpływ na różne organy ciała i ich zagrożenie patologicznymi zmianami
- wymagają długotrwałej opieki medycznej, rehabilitacji, wsparcia.
- powodują względnie trwałe zmiany w różnych sferach życia
- powodują ograniczenie, zaburzenie rozwoju psychoruchowego

Choroba przewlekła jest postrzegana jako stresor, który zmienia funkcjonalność człowieka, powoduje jego ograniczenia, przekształca dotychczasową sytuację dziecka i jego rodziny, powoduje konsekwencje, z którymi dziecko i jego rodzina muszą się zmierzyć. Przyczyny występowania chorób przewlekłych:
- postęp techniczny ( dzieci chore są dziś ratowane, kiedyś umierały )
- patologie społeczne ( alkohol, narkotyki )...

...Padaczka – zespół objawów wywołanych zaburzeniami czynności komórek mózgowych Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego. W 75% początek choroby przypada na wiek do 19 roku życia. Nierzadko występuje ona już w pierwszym roku życia. Rodzaje napadów:
Napady ( małe ) niedrgawkowe polegają na krótkotrwałych (kilkusekundowych) zaburzeniach świadomości, z przerwaniem wykonywanej czynności. Napadom nieświadomości mogą towarzyszyć ruchy głowy, rąk, mruganie powiekami. Trwają one bardzo krótko, dlatego w początkowym stadium choroby, często są nie zauważane przez rodziców. Zazwyczaj zaczynają się w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Napady ( duże ) drgawkowe charakteryzują się tonicznym zwiększeniem napięcia mięśni całego ciała (faza toniczna). Fazie tonicznej, która zazwyczaj trwa ok. 20-30 sek., towarzyszy bezdech pochodzenia ośrodkowego. Zwykle kończy się wystąpieniem głębokiego wdechu, po którym rozpoczyna się faza kloniczna, czyli drgawki całego ciała, trwające ok. 1-2 min. Napadom może towarzyszyć szczękościsk, mimowolne oddanie moczu i stolca, aczkolwiek objawy te występują u dzieci stosunkowo rzadko.
Napady częściowe Napady częściowe charakteryzują się występowaniem wyładowań padaczkowych w określonym
obszarze jednej półkuli mózgowej. Występowanie ognisk padaczkowych w określonych obszarach mózgu, wiąże się z dużą różnorodnością objawów klinicznych:
- zaburzenia wzrokowe, węchowe, smakowe, zaburzenia równowagi,
- drgawki jednej połowy ciała lub jednej kończyny, obniżenie lub wzrost napięcia w tych kończynach...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(…)

…, mogą ulec zmianie.
Przejawy lęku:
- lęk przed samotnością ( 78% badanych dzieci wyrażało ten lęk )
- lęk przed nocą i ciemnością
- lęk przed duchami i zjawiskami nadprzyrodzonymi
- lęk o własne zdrowie i życie ( ok. 25% )
- lęk przed pracownikami sanatorium ( ok. 22% )
- lęk przed brakiem miłości i akceptacji
Potrzeby osób przewlekle chorych i osób z uszkodzeniami narządu ruchu:
1) Potrzeba swobody i wolności
2) Potrzeba godności
3) Potrzeby poznawcze
4) Potrzeba aktywności społecznej
Szczególnie jedynacy przejawiali swoje obawy przed brakiem zaspokojenia potrzeb
Niepełnosprawność ruchowa – to wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu narządu ruchu, które mogą
być wywołane wieloma przyczynami, np.
- uszkodzeniami, lub zaburzeniami czynności układu nerwowego
- chorobami genetycznymi
- wadami wrodzonymi
- stanami pourazowymi
i ich konsekwencją jest zawsze ograniczenie sprawności ruchowej.
Najczęstsze schorzenia powodujące niepełnosprawność ruchową u dzieci to:
1) Amputacje ( wrodzone lub nabyte ; całkowite lub częściowe )
2) Wrodzona sztywność stawów – wada wrodzona polegająca na zbliznowaceniu mięśni,
głównie kończyn górnych i dolnych, leczona operacyjnie lub zachowawczo.
Psychologiczne podstawy edukacji…
…: 27.09.2009
Choroby układu krążenia
Wada serca to wrodzona lub nabyta anatomiczna nieprawidłowość budowy serca.
1) Wada wrodzona – powstaje w wyniku działania rozmaitych czynników patologicznych w
okresie płodowym ( alkohol, papierosy, choroby, infekcje ), oraz zaburzeń genetycznych ( np.
zespół Downa )
2) Wada nabyta – pojawia się po urodzeniu na skutek infekcji i chorób w tym choroby
reumatycznej
Objawy…
… zaostrzenia choroby dominuje
przygnębienie, depresja, dezorganizacja, mogą wystąpić dodatkowe zaburzenia o charakterze
psychicznym, osoby takie same rozważają swoje trudności, próbują same radzić sobie z
chorobą i stresem, to osoby zamknięte w sobie
Zagrożenia:
- frustracja
- poczucie winy
- gniew
- samoocena nieadekwatna, zaniżona , niskie poczucie wartości
- wyuczona bezradność
- pesymistyczny obraz samego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz