Depresja - KIEDY NASTRÓJ ZNIEWALA CIAŁO I UMYSŁ CO TO JEST DEPRESJA?

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Depresja - KIEDY NASTRÓJ ZNIEWALA CIAŁO I UMYSŁ CO TO JEST DEPRESJA? - strona 1

Fragment notatki:


DEPRESJA
KIEDY NASTRÓJ ZNIEWALA CIAŁO I UMYSŁ
CO TO JEST DEPRESJA?
W języku potocznym termin ten jest używany jako synonim smutku. Tymczasem medyczne znaczenie odnosi się do wielu objawów psychopatologicznych, z których smutek jest jednym z najważniejszych, ale nie jedynym.
To poważna choroba wymagająca leczenia. Depresja nie stanowi jednostki nozologicznej . Jest to grupa schorzeń, o zróżnicowanej patogenezie określana zbiorczą nazwą "zaburzenia afektywne"
WYSTĘPOWANIE DEPRESJI
Około 17% ogólnej populacji cierpi na depresję
Wśród chorych przewlekle aż ok. 70% !
Częstość występowania jest dwukrotnie większa u kobiet niż u mężczyzn
Wg WHO zaburzenia depresyjne stanowią czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie, a w 2020 r. będą drugim po chorobie niedokrwiennej serca, obciążeniem dla społeczeństwa KONSEKWENCJE SPOŁECZNE DEPRESJI
Przedwczesna umieralność z powodu samobójstwa, pogorszenia chorób somatycznych
Wzrost liczby osób niezawierających małżeństw i rozwodów
Przerwy w pracy, zmiany pracy, słabsze osiągnięcia zawodowe, bezrobocie
Niższy status materialny i społeczny
Duży wskaźnik alkoholizmu i innych uzależnień
Cztery grupy symptomów w depresji:
• symptomy emocjonalne - m.in. uczucie smutku, żalu, niemożność odczuwania radości, przyjemności (anhedonia), poczucie winy, utrata zadowolenia z różnych sfer życia, lęk, rozdrażnienie
• symptomy poznawcze - negatywny obraz siebie, świata i przyszłości (triada depresyjna), niska samoocena, poczucie bezradności i beznadziejności, niewiara w swoje możliwości
• symptomy motywacyjne - problemy z mobilizacją do działania , trudności w podejmowaniu decyzji; bierność, spowolnienie (a nawet całkowite zahamowanie ruchowe- stupor, osłupienie depresyjne)
• symptomy somatyczne - zaburzenia snu, rytmów biologicznych, utrata apetytu, spadek wagi, obniżenie popędów biologicznych, skargi na bóle i złe samopoczucie; znaczne skupienie się pacjenta na własnym ciele.
DEPRESJA A LĘK Lęk prawie zawsze występuje w depresji, a także w zaburzeniach lękowych bardzo często występują objawy depresyjne (przenikanie się objawów).
Najczęściej w depresji: lęk wolnopłynący -odczucie dokuczliwego „drgania w środku”, często lokalizowane w okolicy przedsercowej lub w nadbrzuszu. Inna forma lęku depresyjnego: lęk napadowy, przyjmujący nieraz obraz zespołu hiperwentylacyjnego. Jego wystąpienie skłania chorego do szukania pomocy wcześniej niż w przypadku innych objawów depresji.
DEPRESJA A SOMATYZACJA
Depresja prawie zawsze współwystępuje wraz z somatyzacją.
Pośród skarg somatycznych dominują: lęk, zaburzenia snu, zespoły bólowe (jak bóle głowy czy kręgosłupa), spadek wagi, przewlekłe zmęczenie, objawy ze strony układu pokarmowego zarówno czynnościowe (jak zespół jelita drażliwego), jak i strukturalne (owrzodzenie żołądka), kołatanie serca, a także zespół napięcia przedmiesiączkowego.


(…)

… i uczenie się adaptacyjnych kompetencji interpersonalnych i społecznych. DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Najnowsze badania wykazują, że ok. 40% dzieci w szkołach podstawowych "nie ma poczucia sensu życia".
30% dzieci przyznaje się do myśli samobójczych
Wśród dzieci z rozpoznaną już depresją 89% ma myśli samobójcze
13% podjęło próbę targnięcia się na swoje życie. Analiza badań z kilku ostatnich lat wskazuje…
…, działając silniej aktywizująco (na napęd) mogą spowodować "odhamowanie" chorego przed wyrównaniem nastroju i poważne ryzyko targnięcia się chorego na własne życie. Zatem w wielu przypadkach depresji zalecana jest hospitalizacja, często nie dłuższa niż kilkanaście dni, która pomaga też w doborze leków i wielkości dawki.
DOSTĘPNE FORMY LECZENIA:
Leki
psychoterapia,
fototerapia,
elektrowstrząsy,
deprywacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz