Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

note /search

Banki - podstawy finansów

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4200

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: bank centralny i banki komercyjne, funkcje banku centralnego, emisja pieniądza bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, miary pieniądza, zadania Narodowego Banku Polskiego, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, stopa minim...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5327

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje st...

Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3318

), początki III rzeczpospolitej, mała konstytucja, istota i pojęcie konstytucji, cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej, obowiązywanie konstytucji, dualistyczny charakter systemu źródeł prawa, prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w krajowym porządku prawnym, organizacja wyborów, pojęcie zasad...

Opracowania - prawo konstytucyjne

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3857

PRAWO KONSTYTUCYJNE dr hab. Skotnicki Książki: „Prawo konstytucyjne” B. Banaszek „Prawa konstytucyjne wprowadzenie” Banaszek i Preizner „Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu” Garlicki L. „Polskie prawo konstytucyjne” Skrzydło „Prawo konstytucyjne” P. Tuleja „Prawo Konstytucyjne” Z. Witkowsk...

Mikroekonomia - komplet wykładów

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 6174

1.produkcja, podział, wymiana i konsumpcja. Ekonomia stara się wykrywać i opisywać ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami tj. odkrywać i opisywać prawa ekonomiczne. Prawa ekonomiczne- to stale powtarzające się działanie w określonych warunkach.Analiza tych praw ekonomi...

System bankowy w Polsce

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4200

Dokument ma 6 stron i porusza zagadnienia takie jak: system bankowy, bank, czynności bankowe, instytucje parabankowe, uprawnienia banku, rodzaje banków, prawo bankowe, tworzenie banków, banki komercyjne, podział operacji bankowych, operacje czynne, operacje bierne, operacje pośredniczące. Ponadto n...

Prawo podatkowe - dr Jolanta Gałuszka

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 11585

1. WSTĘP DO ZAGADNIEŃ OPODATKOWANIA materiały do zaliczenia Podatek - jest to jedna najbardziej podstawowych kategorii ekonomicznych funkcjonujących we współczesnej gospodarce. Kształt obecnych podatków jak i systemów podatkowych to wynik długotrwałej ewolucji. Z punktu widzenia historycznego trud...

Depresja - KIEDY NASTRÓJ ZNIEWALA CIAŁO I UMYSŁ CO TO JEST DEPRESJA?...

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2576

DEPRESJA KIEDY NASTRÓJ ZNIEWALA CIAŁO I UMYSŁ CO TO JEST DEPRESJA? W języku potocznym termin ten jest używany jako synonim smutku. Tymczasem medyczne znaczenie odnosi się do wielu objawów psychopatologicznych, z których smutek jest jednym z najważniejszych, ale nie jedynym. To poważna choroba ...

Marketing - wykłady

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2968

Informacje zawarte w pliku to: Twórca marketingu- Filip Kolter, elementy marketingu, zasady marketingowe, funkcje marketingu, segmentacja rynku, typy rynków, strategia marketingowa, nowy produkt- istota i planowanie, sposoby ustalani...

Technologia Informacyjna

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2772

Istota technologi informacyjnej 28.03.2010 r. Istota technollogi informacyjnej. Definicja informatyki INFORMmacja + autoMATYKA Dyscyplina naukowa Narzędzie dla innych dyscyplin - dla różnych celów (medycyna, zarządzanie itp) INFORMATYKA - jest to nauka zajumjąca się przetwarzaniem informacji oraz ś...