Opracowania - prawo konstytucyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowania - prawo konstytucyjne - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO KONSTYTUCYJNE
dr hab. Skotnicki Książki:
„Prawo konstytucyjne” B. Banaszek
„Prawa konstytucyjne wprowadzenie” Banaszek i Preizner
„Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu” Garlicki L.
„Polskie prawo konstytucyjne” Skrzydło
„Prawo konstytucyjne” P. Tuleja
„Prawo Konstytucyjne” Z. Witkowski
„Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych” Zwierzchowski Wykład 1 13.10.01
Nazwa prawa konstytucyjnego Nazwy różniły się zakresem regulacji, najczęściej używane było określenie prawo państwowe, jeszcze w latach 70-tych w Rosji, a w PL do lat 70-tych, także w Czechosłowacji.
Prawo państwowe może być rozumiane dwojako:
w znaczeniu szerokim (sensu largo) - jest to całokształt norm prawnych obowiązujących w danym państwie w znaczeniu wąskim (sensu stricto) - są to podstawowe instytucje ustrojowe ustroju społeczno-politycznego, społeczno-gospodarczego danego państwa. Różnią się tym, że w znaczeniu szerokim prawo oznacza wszystkie normy prawa w danym państwie (wszystkie gałęzie prawa), uchwalone przez uprawnione organy, obowiązujące w danym państwie. W sensu stricto prawo państwowe jest tam fragmentem prawa, normy prawne odnoszące się do ustroju społecz-polit. i społecz-gosp. Normy p. konst. nie odnoszą się tylko do państwa, ale do prawa. Podstawowym aktem prawnym państwa jest konstytucja, więc uznano, że p. konst. jest najwłaściwszą nazwą. Na terenie państw anglosaskich i romańskich wcześniej się pojawiły. II znaczenie prawa konstytucyjnego
prawo konstytucyjne w znaczeniu wąskim - jest to zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i ustawach konstytucyjnych. Więc wg tej zasady wszystkie ustawy okołokonstytucyjne nie należą do p.k.
p. konst. w znaczeniu szerokim - oznacza całokształt norm prawnych, zawartych w konstytucji, ustawach konstytucyjnych, ustawach zwykłych oraz innych aktach prawnych, które regulują podstawowe instytucje ustroju polit. i społeczno-gosp. danego państwa. Zmiana nazwy wynika z tego, że przedmiotem podstawowym nauki prawa jest konstytucja i regulacje konstytucyjne i okołokonstytucyjne, a nie państwowe.
Obok tych pojęć funkcjonowały także:
prawo polityczne - nazwa ta zaczerpnięta została z podtytułu dzieła Jana Jacuba Roussou (z 1762r.). Jego podstawowym tytuł brzmiał „Umowa społeczna”, a podtytuł „Zasady prawa politycznego”. Nie jest to właściwa nazwa bo normy prawne tworzące prawo polit, to normy regulujące tylko ustrój polityczny. Wobec czego poza tym prawem konst. pozostałby cały katalog praw gospodarczych-społecznych. prawo parlamentarne - zostało stworzone w doktrynie amerykańskiej, rozumiemy je dwojako:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz