Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruc

note /search

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chory...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruc
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1722

...Choroba przewlekła – ( wg Komisji Chorób przewlekłych przy WHO ), to wszelkie zaburzenia, lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: - są trwałe - pozostawiają po sobie inw...